Skip naar content
Skip naar content

Opdracht Checklist voor belangenverstrengeling bij nieuwe rvt- of bestuursleden

  • Bestuursleden, toezichthouders, directeur-bestuurders, directeuren en zakelijk leiders.
  • Lijst met vormen van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang

Je kunt deze lijst gebruiken als je een nieuw lid voor je bestuur of raad van toezicht wilt kiezen. Hiermee kun je controleren of de persoon die je overweegt, relaties of belangen heeft die mogelijk niet samengaan met de rol van bestuurslid of toezichthouder bij je organisatie.

Ga je een nieuw lid aannemen voor een bestuur of raad van toezicht? Gebruik dan deze checklist. Zo zorg je ervoor dat je mensen aanneemt die in staat zijn een onafhankelijk oordeel te geven in hun rol als lid van de raad van toezicht of het bestuur.

  • Neem niet iemand aan als bestuurslid of lid van een raad van toezicht die partner of familie (bloed- of aanverwanten tot de tweede graad) is van toezichthouders, bestuursleden, directie of medewerkers van jouw organisatie.
  • Neem niet iemand aan als bestuurslid of lid van een raad van toezicht die in de afgelopen vier jaar directeur was van de organisatie. Een bestuurder/ toezichthouder kan geen onafhankelijk oordeel geven over het beleid van een organisatie dat hij/zij/hen zelf heeft opgesteld.
  • Ga na of een bestuurslid of lid van een raad van toezicht direct of indirect een financiële vergoeding van de organisatie ontvangt (bijvoorbeeld voor een betaalde opdracht), anders dan de vergoeding die hij/zij/hen ontvangt als lid van het bestuur of de raad van toezicht voor verrichte bestuurs- of toezichthoudende werkzaamheden.
  • Ga na of een toezichthouder of bestuurslid in het recente verleden of in de nabije toekomst een concrete zakelijke relatie met de organisatie heeft gehad of zal hebben.
  • Stel geen twee personen aan als leden van de raad van toezicht of het bestuur die samen ook lid zijn van de raad van toezicht of het bestuur van een andere organisatie.
  • Zorg ervoor dat een toezichthouder of bestuurslid niet behoort tot een van de (mogelijke) financiers van de organisatie (gemeente/provincie/ministerie/fonds).
  • Zorg dat een toezichthouder of bestuurslid niet een functie heeft in het openbaar bestuur waarbij deze direct of indirect betrokken is bij besluitvorming over of financiering van je organisatie.