Skip naar content

Stap 4 Relatie met financiers onderhouden

Waarom is een goede band met je financiers belangrijk?

Om financiers het vertrouwen te geven dat hun geld in goede handen is, hou je hen regelmatig op de hoogte. Zowel over de aanschaf als over hoe het met je organisatie gaat. Bijvoorbeeld door een mijlpaal te melden. Daarnaast eisen sommige financiers, zoals fondsen, een periodieke rapportage of verantwoording.

Een helder contract

Een goede, zakelijke band begint met duidelijke afspraken. Onder welke voorwaarden is de financier bereid je organisatie geld te lenen voor de aanschaf? Samen leg je de overeengekomen rechten en plichten vast in een contract. Weet waarvoor je tekent, en laat je zo nodig bijstaan door een deskundige, bijvoorbeeld een jurist. Zorg ervoor dat je organisatie alle verplichtingen nakomt.

‘Zekerheden’ geven

Een financier van wie je geld leent, wil zeker weten dat je het kunt terugbetalen. Om meer zekerheid te bieden, kun je de aanschaf als onderpand geven aan de financier. De financier heeft dan het recht om het productiemiddel dat je hebt gekocht in te vorderen, als je organisatie uiteindelijk niet genoeg geld heeft om de lening terug te betalen. Als je de aanschaf als onderpand geeft, wil een financier vooraf weten hoeveel deze waard is. Bij de aankoop, maar ook na een paar jaar: de zogenaamde restwaarde. Vaak kan een leverancier die inschatting wel maken. Soms kan een leverancier een terugkoopverklaring afgeven, dat helpt bij het overtuigen van een financier.

De voordelen van een goede band

Hoe zorg je ervoor dat financiers je organisatie bij een toekomstige investering weer willen ondersteunen? Allereerst door de verplichtingen na te komen. Maar je kunt meer doen: informeer hen regelmatig over de aanschaf. Terwijl je het koopt, maar ook in de periode dat je de aanschaf voor het eerst gebruikt. Op die manier:

  • wek je vertrouwen,
  • geef je blijk van professionaliteit,
  • biedt een financier sneller advies of hulp,
  • bouw je een band voor de lange termijn,
  • en wil een financier je organisatie vaker promoten via eigen communicatiekanalen.

Laat het óók weten aan je financiers als het minder gaat. Bijvoorbeeld als blijkt dat de aanschaf toch niet het verwachte resultaat oplevert. Dan kun je samen naar oplossingen zoeken.

Een financier als referent

Het kan zijn dat een tevreden financier jullie ‘referent’ wil zijn. Dat is iemand die bereid is je organisatie te promoten of je in contact wil brengen met andere financiers. Financiers zitten vaak in een groter netwerk met personen en organisaties die geld geven aan bijvoorbeeld culturele organisaties. Met referenten is het voor je organisatie makkelijker om geld te vinden om iets aan te schaffen.

Je wordt vanzelf beter in het werven van financiering voor een aanschaf. Door ervaring leer je, en er zijn genoeg organisaties die je al zijn voorgegaan en aan wie je tips kunt vragen.

Klaar voor de laatste stap?

Weet je hoe je een netwerk opbouwt met je financiers?

Ga voordat je financiers benadert naar stap 5. We geven je een beeld van hoe het bedrijf Stream My Event financiering regelde om een aanschaf te doen. Daarna kun je zelf aan de slag.

Veel succes met het vinden van financiering voor je organisatie!

Heb je meer tijd nodig om uit te zoeken hoe je een relatie met een financier onderhoudt? Gebruik dan stap 4 als checklist. Kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met Cultuur+Ondernemen. We helpen je graag vooruit.