Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Shivani Jagroep: Waarin heb jij je tot nu toe ontwikkeld en hoe blijf je groeien? En hoe stimuleer je dat ook in jouw organisatie?

In Slagkracht, brieven aan zakelijk leiders, wordt er elke maand antwoord gegeven op een prangende vraag van een zakelijk leider, door een collega-zakelijk leider. Deze persoon geeft vervolgens met het stellen van een nieuwe vraag de pen door aan een inspirerende collega. We maken in deze reeks kennis met een verscheidenheid aan zakelijk leiders die op hun eigen manier invulling geven aan hun werk. Welke dilemma's spelen er binnen de beroepsgroep? En welke visies zijn er op die diverse thema's?

Shivani Jagroep, zakelijk leider van The Black Archives (TBA), antwoordt op de brief van Jarmil Soe-Agnie

Beste Jarmil,

Toen je me benaderde om deel te nemen aan dit onderdeel van “Slagkracht” dacht ik in eerste instantie dat het om spam ging. Immers is de “traditionele” kettingbrief vandaag de dag wellicht wat uit de gratie geraakt. Toen je aangaf dat het ging om een kettingbrief die was bedoeld om andere zakelijke leiders te inspireren en te voorzien van tips, adviezen en best practices hoefde ik niet lang na te denken over dit eervolle verzoek en besloot ik je brief te beantwoorden.

Je stelde mij de vragen: waarin heb jij je tot nu toe ontwikkeld en hoe blijf je groeien? En hoe stimuleer je dat ook in jouw organisatie?

Dat zijn brede, prikkelende vragen, tijdloos en toch actueel. Voordat ik een poging waag je vragen te beantwoorden is een korte introductie misschien wel fijn.

Mijn naam is Shivani Jagroep, ik ben 34 jaar, moeder van een vierjarige dochter en ik woon samen met mijn gezin in Amsterdam. Ik hou van nieuwe recepten koken en boeken lezen. Daarnaast ben ik zakelijk leider bij The Black Archives (kortweg TBA). The Black Archives is een historisch archief en cultureel centrum waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit zwarte en andere perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. Dit initiatief wordt gedragen door de stichting New Urban Collective. Het archief bestaat uit verschillende boekencollecties, archieven en artefacten die de nalatenschap zijn van zwarte schrijvers en wetenschappers. De meer dan 10.000 aanwezige boeken in de collecties gaan over race issues, slavernij en (de)kolonisatie, gender en feminisme en regio’s in Zuid-Amerika, Afrika en meer. De collecties zijn bedoeld als startcollectie die kan groeien door giften en samenwerkingen met anderen. Zo wordt Zwarte literatuur, kennis en informatie toegankelijk gemaakt. Op basis van de collecties ontwikkelen we exposities, organiseren we events en geven we lezingen en advies. Momenteel zijn er drie multimediale tentoonstellingen van ons te bezoeken. Als organisatie zitten wij dus op het snijvlak van erfgoed, kunst, educatie en onderzoek. Ik ben primair verantwoordelijk voor het financieel en strategisch management en bestuurlijke zaken.

The Black Archives - tentoonstelling Black Pasts & Presents
The Black Archives - tentoonstelling Black Pasts & Presents

Ik kom zelf uit het onderwijs en werkte voordat ik begon bij TBA bij een groot schoolbestuur in Amsterdam. Daarnaast heb ik met mijn partner een stichting die zich richt op jeugd- en jongerenwerk. Vanuit die twee domeinen is de fondsen- en subsidiewereld mij niet onbekend. Echter was het aanvragen voor kunst- en cultuurprojecten wel nieuw en om direct in te gaan op jouw vraag, Jarmil, omtrent mijn eigen groei en ontwikkeling heb ik me in een jaar tijd een nieuwe “taal” eigen moeten maken. In mijn eerste jaar moest voor drie fondsen worden aangevraagd. Naast dat ik ruim kon putten uit de ervaring van mijn mede-directielid Mitchell, kon ik ook een ervaren fondsenwerver, mijn coach on the job, Jantien Plooij en andere experts raadplegen die vaker in deze fondsenwereld hadden aangevraagd. Met succes, twee van de drie aanvragen werden toegekend en mede met de middelen voortvloeiend uit deze aanvragen hebben we omtrent “Zwartheid onder ogen” een prachtig project gerealiseerd waarvan de exposities veel binnenlandse en buitenlandse aandacht krijgen. Omring jezelf met ervaring en deskundigheid en stel je lerend op is mijn eerste tip dus.

Uit de covidtijd heb ik, maar ook ons team, belangrijke lessen geleerd. Het welbevinden van onze teamleden speelt op dit moment in toenemende mate een belangrijke rol in onze organisatie. TBA werkt voor haar activiteiten graag strategisch samen met allerlei organisaties (zowel binnen de kunst- en cultuursector alsook onderwijs, overheden en soms ook de commerciële sector). We zijn aan menskracht niet heel groot en we moeten ook denken aan een gezonde en stabiele werkomgeving. Daarom hebben we sinds kort een checklist in het leven geroepen. We gaan met deze checklist binnen ons kernteam na waarom een potentiële samenwerking voor ons belangrijk is, hoe het aansluit bij onze kernwaarden en missie, wat het kost aan middelen (zowel menskracht als financiën) wat de beoogde impact is en wat de toegevoegde waarde is voor ons, onze partners en onze community. Als collectief bepalen we op deze democratische wijze of de samenwerking staat of niet en wat de toegevoegd waarde van de samenwerking is t.a.v. middelen, menskracht en welbevinden.

The Black Archives
The Black Archives - archief

Autonomie is net zoals voor WORM ook voor onze organisatie belangrijk. Learning by doing and leading by our own example is het devies binnen onze organisatie. Sinds een jaar zit TBA in het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam en is de organisatie in een korte tijd sterk gegroeid van een grassroots initiatief naar een organisatie met een meer geformaliseerde structuur.

TBA tentoonstelling
The Black Archives - tentoonstelling

We wilden ondanks de stap naar het Kunstenplan niet ons grassroots DNA verliezen. Dat betekent in de praktijk dat we veel organisatorische uitdagingen nog steeds als collectief aangaan en we in de praktijk proberen zo min mogelijk hiërarchie te hebben in de bedrijfsvoering. Althans, niet meer dan noodzakelijk is. Dat vertaalt zich ernaar dat we in de praktijk met elkaars werkzaamheden meekijken en meedoen en als er bijvoorbeeld een capaciteitsuitdaging is tijdens een evenement, de office-manager gasten bij de deur registreert en ik als zakelijk leider weleens een bardienst draai. Je ziet dan de organisatie in alle facetten, wat goed gaat en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. We kijken met elkaar mee, maar dat betekent niet dat er geen werkverdeling is. Ieder teamlid heeft een eigen portefeuille en takenpakket, geeft daar rekenschap van en is daar verantwoordelijk voor.

Ook hebben we regelmatig evaluatie- en intervisiemomenten door het jaar. Naast het maken van exposities en het opzetten van evenementen is het archiveren en digitaliseren van onze collecties een activiteit for the community by the community. Die community bestaat veelal uit mensen uit Zwarte gemeenschappen en gemeenschappen van kleur en alle intersecties daarbinnen en tussen. Dit maakt ons archief tot het enige community archief van Nederland. Dat is mooi en daar zijn we trots op, maar zoals in elke organisatie komen er in groei en ontwikkeling ook uitdagingen om de hoek kijken.

TBA Archief
The Black Archives - medewerker archief

We zijn met weinig en ondernemen veel. De focus voor ons ligt de aankomende tijd op het vergroten van de capaciteit en slagkracht, zij het met beperkte middelen. Wij willen onze flexibele schil vergroten door een grotere pool van oproepkrachten te creëren die voor velerlei activiteiten inzetbaar is.

Daarmee kom ik tot de introductie van mijn vraag aan de zakelijk leider die ik ken vanuit mijn bestuursfunctie als secretaris bij de A’dam Music School, een dame met ruim 15 jaar aan ervaring als zakelijk leider in de kunst- en cultuursector: Merel Mathey.

De covidperiode was voor de gehele sector bijzonder uitdagend. Deze periode heeft ongetwijfeld ook effect gehad op de veerkracht van jou als zakelijk leider en daarmee ook op de organisatie. Als voorbeeld noem ik het organiseren van bandlessen en songwriting sessies als fysiek ontmoeten niet mogelijk was. Hoe blijf je veerkrachtig, en daarmee de motor voor anderen, in je functie als zakelijk leider als het even tegenzit? Voor mji als zakelijk leider van The Black Archives bleek veerkacht een belangrijk thema in deze periode. Hoe zit dat bij, jou Merel?

Ik zie uit naar jouw reactie.

Warme groet,

Shivani

Portret Shivani Jagroep
Shivani Jagroep


Shivani (1987) heeft een achtergrond in sociaal-culturele antropologie & ontwikkelingssociologie. Tegenwoordig werkt ze als zakelijk leider voor The Black Archives. Voordat ze begon in deze functie is een groot deel van haar tijd en aandacht toegewijd geweest aan jeugd-en jongerenwerk, onderwijs en later ook de kunst- en cultuursector. Zij heeft in deze sectoren ruime ervaring opgedaan in strategische planning, (kritisch-analytisch) onderzoek en consultancy. Daarnaast heeft zij diverse redactionele en politieke functies op haar cv, alsook ruime ervaring in projectmanagement en governance. Door mensen in haar omgeving die met haar hebben gewerkt wordt ze vaak omschreven als kritisch analytisch, strategisch, een creatieve brandjesblusser en een echte verbinder. Naast haar werk bij The Black Archives is ze secretaris in het bestuur van de A’dam Music School en schuift ze als expert aan bij diverse organisaties voor thema’s als diversiteit, inclusie, onderwijs en bestuur & beleid.

Iedere maand (behalve augustus in verband met zomervakanties) wordt de nieuwe brief van een collega-zakelijk leider toegevoegd in het virtuele postvak. Zo kun je alle brieven nog eens rustig nalezen.

Meer Slagkracht?

Begin 2022 lanceerde Cultuur+Ondernemen het ontwikkelprogramma Slagkracht, waar je als zakelijk verantwoordelijke in de culturele en creatieve sector handvatten krijgt aangereikt om je verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Met Slagkracht bieden we een online en offline platform waar je maandelijks aan een programma kunt deelnemen over uiteenlopende onderwerpen, voor het leggen van een stevige basis in je vak.