Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Jarmil Soe-Agnie: Hoe zorg jij ervoor je eigen koers te behouden, maar ook te voldoen aan de gestelde voorwaarden, dat is toch niet altijd één op één hetzelfde?

In Slagkracht, brieven aan zakelijk leiders, wordt er elke maand antwoord gegeven op een prangende vraag van een zakelijk leider, door een collega-zakelijk leider. Deze persoon geeft vervolgens met het stellen van een nieuwe vraag de pen door aan een inspirerende collega. We maken in deze reeks kennis met een verscheidenheid aan zakelijk leiders die op hun eigen manier invulling geven aan hun werk. Welke dilemma's spelen er binnen de beroepsgroep? En welke visies zijn er op die diverse thema's?

Jarmil Soe-Agnie, zakelijk leider van WORM, beantwoordt de vraag van Margriet Colenbrander

Beste Margriet,

In jouw brief aan mij liet je me weten de balans tussen het behouden van je eigen koers versus het voldoen aan wensen van financiers soms een ingewikkelde puzzel vindt. Je stelde mij de vraag: “Hoe zorg jij ervoor je eigen koers te behouden, maar ook te voldoen aan de gestelde voorwaarden, dat is toch niet altijd één op één hetzelfde?” Ik vind je vraag heel interessant en actueel, daarom vind ik het tof dat ik hem mag beantwoorden. Voor ik dat doe vertel ik je nog wat over mezelf en de organisatie waar ik werk.

Ik heet Jarmil, woon in de Bijlmer en ben in september 2021, nadat Chantelle Rodgers (directeur-bestuurder, LantarenVenster) mij in contact heeft gebracht met Janpier Brands (directeur, Stichting WORM), begonnen als zakelijk leider bij Stichting WORM in Rotterdam. Wij zijn een Rotterdams cultuurhuis dat zich richt op het ontwikkelen van een alternatief kunst- en cultuur circuit en bieden een plek op het snijvlak van podium- en beeldende kunst waar we het artistieke proces stimuleren. We doen dit door op zoek te gaan naar samenwerking, stellen faciliteiten beschikbaar, helpen organisaties zich te ontwikkelen, zorgen voor productionele en inhoudelijke ondersteuning van makers, helpen bij het verwerven van financiering en zetten onze netwerken open en zorgen voor ontmoetingen tussen artistieke geestverwanten op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het is voor ons belangrijk dat een groeiend en divers publiek hieraan kan deelnemen. Bijvoorbeeld mensen die minder makkelijk toegang hebben tot cultuurorganisaties en/of zij die zich daar minder goed thuis voelen.

groep personen tijdens event in cultuurhuis WORM
© WORM

Door te werken in een organisatie waar het een deel van onze identiteit is om onze eigen weg te willen en durven gaan, is jouw vraag bij ons altijd actueel. Maar ook bij anderen speelt dit, zo zijn wij veel in gesprek met o.a. Aruna Vermeulen (directeur Het HipHopHuis) en Jarrod Francisco (directeur LikeMinds) over hoe het beleid van financiers ervoor zorgt dat er een benauwende situatie kan ontstaan voor culturele organisaties. Het komt voor dat de wijze van beoordelen van een subsidieaanvraag een obstakel wordt voor het doel van de subsidie. Tijdens de verantwoording naar financiers proberen we steeds onze activiteiten naast de lijn van het beleid van financiers te leggen om te laten zien dat we snappen wat het doel van de subsidie is. Maar omdat hetgeen wat wij doen zo anders is dan hoe de subsidieverstrekker het zich voorstelt, wordt het steeds moeilijker om dat met elkaar te verenigen. Met Aruna en Jarrod zijn we op het idee gekomen om dit najaar de dialoog te faciliteren tussen de mensen van de fondsen en de makers. We doen dit op onze eigen manier waarbij we ons niet schikken naar de bestaande denkpatronen, maar er juist vanaf durven stappen. We creëren gezamenlijk een programma met programmamakers voor de fondsen. In het eerste deel van het programma geven we inzicht in de processen en de context waarin die processen plaatsvinden. In het tweede deel presenteren we het resultaat. Hiermee willen we verenigd laten zien wie we zijn en wat we doen. Dit gebeurt in een open sfeer, zonder de blik van de financiers als vertrekpunt te nemen om onszelf te omschrijven. We nodigen tijdens zo’n programma financiers uit om opnieuw te kijken naar de door hen gestelde voorwaarden.

man in tentoonstellingsruimte van cultuurhuis WORM
© WORM

Schrijfster Audre Lorde gebruikt de woorden: “If I didn't define myself for myself, I would be crunched into other people's fantasies for me and eaten alive.” Belangrijke voorwaarden om je eigen koers te varen zijn volgens mij lef en leverage. Lef heb je als je dingen doet waar jij in gelooft en impact probeert te maken waar jij dat belangrijk vindt. Leverage kan je creëren door het intellectueel kapitaal wat je opbouwt in te zetten voor partners en gemeenschappen waarmee je verbonden bent. Financiers en culturele instellingen zijn ook partners en daarom denk ik dat het belangrijk is dat deze op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek blijven.

Non-conformisme en vernieuwen vraagt wel wat van een organisatie en dus ook van de mensen die de organisatie maken. Om dat vol te houden moeten we onszelf blijven ontwikkelen en tegelijkertijd moeten we zorgen voor een werkklimaat waarbinnen dat op een gezonde en doelgerichte manier kan. In de rol van zakelijk leider heb je hier een aanzienlijke verantwoordelijkheid in, waardoor je ook jezelf steeds nieuwe vaardigheden moet aanleren en kennis op doen. Dat brengt mij ook tot de vraag aan de volgende zakelijk leider aan wie ik het stokje wil overdragen

Ik richt mijn vraag aan Shivani Jagroep, zakelijk leider bij The Black Archives in Amsterdam. Wij hebben elkaar leren kennen toen ik mij inzette voor Stichting Passie voor je Toekomst. Nu hebben wij een zelfde soort rol, maar zijn hier met een andere achtergrond en via een andere weg terecht gekomen. Daarom lijkt het mij interessant om te weten hoe jij je ontwikkelt als zakelijk leider. Waarin heb jij je tot nu toe ontwikkeld en hoe blijf je groeien? En hoe stimuleer je dat ook in jouw organisatie? Ik zie uit naar je reactie.

Groeten,

Jarmil Soe-Agnie


portretfoto Jarmil Soe-Agnie
Jarmil Soe-Agnie


Jarmil Soe-Agnie (1990) zet zich via verschillende coördinerende rollen in voor kunst en culturele initiatieven die maatschappelijke impact maken. Als freelancer werkt Jarmil af en toe in coördinerende rollen voor audiovisuele-, theater- en muziekevenementproducties. Dit jaar startte hij samen met goede vriend en collega Sharon Bispham de productie academie ‘Sharing Culture’. Naast WORM is Jarmil onderdeel van de directie van productiehuis Noord en ondersteunt hij vanuit agency ‘2020EM’ zelfstandige creatives binnen de Zwarte gemeenschap zoals HipHop personality ‘4SHOBANGERS’ en Rapper ‘Wakeem’.

Iedere maand (behalve augustus in verband met zomervakanties) wordt de nieuwe brief van een collega-zakelijk leider toegevoegd in het virtuele postvak. Zo kan je alle brieven even rustig nalezen.

    Meer Slagkracht?

    Begin 2022 lanceerde Cultuur+Ondernemen het ontwikkelprogramma Slagkracht, waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt om je te ontwikkelen en te professionaliseren binnen de zakelijke kant van de culturele en creatieve sector. Met Slagkracht bieden we een online en offline platform waar je maandelijks aan een programma kunt deelnemen over uiteenlopende onderwerpen, waarmee je een stevige basis legt in je vak.