Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Bestel of download de Governance Code Cultuur 2019

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.

Toolkit, nieuws en verdieping

Naast de principes en aanbevelingen is er ook meer praktische en inspirerende informatie te vinden op het digitale platform voor de Governance Code Cultuur 2019.

Wil je op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen wat betreft Governance? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Mede mogelijk gemaakt door

De publicatie is mede mogelijk gemaakt door:

  • Fonds 21
  • Fonds Cultuur+Financiering
  • Fonds Podiumkunsten
  • Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • MondriaanFonds
  • Nederlands Filmfonds
  • Nederlands Letterenfonds
  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Dankzij deze bijdrage hoeven we slechts administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.