Skip naar content

Engelse versie van de Governance Code Cultuur 2019

Voor iedereen in de cultuursector voor wie Engels gemakkelijker leest dan Nederlands, is de Governance Code Cultuur vertaald naar het Engels. In deze vertaling is geprobeerd zo dicht mogelijk bij de betekenis van de oorspronkelijke Nederlandse versie van de Code te blijven. Waar dit verwarring op kan roepen, omdat governance-systemen in Engelstalige landen niet gelijk zijn aan de situatie in Nederland, zijn de gebruikte termen verduidelijkt in de lijst met definities. Mochten er vragen zijn over de Engelse tekst, de Nederlandse tekst, of verschillen tussen de twee, neem dan gerust contact met ons op. Bij verschillen tussen de Engelstalige en de Nederlandstalige Governance Codes, geldt de Nederlandstalige Code.

De Engelstalige versie van de Governance Code Cultuur kan worden gedownload via de pagina met informatie voor Engelstaligen.