Skip naar content

Verdieping Talenten in Toezicht

Raden van toezicht en besturen in de culturele sector zijn nog onvoldoende divers samengesteld. Uit eerder onderzoek ​Governance in cultuur, stand van zaken 2016 blijkt dat de samenstelling van bestuur en toezicht redelijk eenzijdig is. Een belangrijke conclusie uit de enquête, uitgevoerd onder 560 directeuren, bestuurders en toezichthouders uit de cultuursector: ‘Mannen boven de 55 vormen de meerderheid. Jongeren onder de 35 jaar zijn schaars.’

Niet zo gek, dat we bij Cultuur+Ondernemen steeds vaker het verzoek krijgen om jonge leden voor een bestuur of raad van toezicht in de culturele sector te vinden. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met vier partners: zakelijk dienstverlener PriceWaterhouseCoopers, advocatenkantoor NautaDutilh, corporate communicatie en public affairs bureau Dröge & van Drimmelen en de Stichting Blikverruimers. Die laatste bereidt jonge talenten met een intensieve training voor om de toezichthouders van morgen te worden.

Deze vier organisaties hebben veertig talentvolle professionals geselecteerd die geïnteresseerd zijn in een toezichtsfunctie bij een culturele instelling. Stuk voor stuk zijn het zeer gemotiveerde professionals die goed zijn in hun vak en hun kennis, kunde en tijd willen inzetten voor de maatschappij. Het zijn mannen en vrouwen tussen de 30 en 35 jaar, divers van culturele achtergrond, die veelal werken in financiën, rechten of public affairs, met een enkeling uit de universiteitswereld.

Bijeenkomst Talenten in Toezicht (12 juni 2018)

In juni zijn deze ‘Talenten in Toezicht’ bij elkaar geweest om te leren over de Governance Code Cultuur en de ins- en outs van toezichthouden te horen van ervaren toezichthouder Birgitte van Haaren (o.a. voorzitter Bimhuis). Ook zijn zij met elkaar in gesprek gegaan om meer inzicht te krijgen in wat toezichthouden in de culturele sector inhoudt.

Twee van de talenten zijn inmiddels voorgesteld als toezichthouder bij een culturele instelling. Heeft uw bestuur of raad van toezicht een vacature en behoefte aan nieuwe, enthousiaste, jonge leden? Neem dan contact op met Elisabeth Dielesen of Martine Fransman.