Skip naar content

Verdieping Minister Bussemaker neemt rapport in ontvangst

Op 20 april 2016 heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur - stand van zaken 2016’ in ontvangst genomen tijdens een symposium, georganiseerd door Cultuur+Ondernemen en de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur, in het Cobra Museum in Amstelveen.

Het rapport werd de minister aangeboden door Jo Houben, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen en Marry de Gaay Fortman (voorzitter bestuur NVTC).

In vervolg op de enquête 2014 heeft Cultuur+Ondernemen in 2015 de tweede editie van haar enquête ‘Governance in Cultuur’ uitgevoerd. Dit keer in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC). De NVTC heeft een benchmarkrapport laten uitvoeren, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit de enquête.

Minister roept op tot professionalisering toezicht in cultuur

“Wees niet bang voor het lastige gesprek. Diversiteit is goed voor de tegenspraak die je nodig hebt voor goed bestuur en toezicht. Ik vind het heel belangrijk dat er ruimte wordt genomen voor diversiteit in leeftijd, gender en etnische achtergrond.” Zo onderstreepte minister Jet Bussemaker het belang van diversiteit van bestuur en toezicht in de cultuursector. Zij juicht toe dat 82% van de cultuursector zegt de Governance Code Cultuur te gebruiken. Zij roept bestuurders en toezichthouders op om te werken aan hun professionaliteit en zich bewust te zijn van hun rol voor de cultuursector.

Symposium onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur - stand van zaken 2016’
Jo Houben (links) van Cultuur+Ondernemen en Marry de Gaay Fortman (rechts) van de NVTC bieden de publicatie aan minister Bussemaker aan (© Maarten van Haaff)

Bekijk alle foto's in het Facebook-album

Professionalisering

Het belang van goede governance neemt alleen maar toe in een diffuse en complexe omgeving. Steeds meer werkt men met een mix van publieke en private middelen. Behalve diversiteit is er op andere gebieden professionalisering nodig. Rolneming en goed werkgeverschap zijn een overkoepelend en terugkerend thema in de bevindingen. Bestuur en raad van toezicht moeten hun verantwoordelijkheden kennen en hun rol nemen. Ook moeten de directie en bestuur/toezicht elkaar bewust en actief informeren. Bestuur/toezicht evalueert nog te weinig op regelmatige basis met en zonder directie. Als lid van bestuur/toezicht is het van belang regelmatig te reflecteren op het functioneren van de organisatie, de bestuurlijke inrichting van de organisatie en het eigen functioneren.

Vergelijking andere sectoren

Bij de vergelijking van de cultuursector met andere sectoren, blijkt dat de ambities en verbeterwensen van toezichthouders van culturele organisaties op verschillende punten lager scoren zoals de werkgeversrol en de toezichthoudende rol. Zij vatten hun rol soms minder zwaar op dan toezichthouders in andere sectoren. Op de website van de NVTC staat het rapport met de vergelijking met andere sectoren.

Over de enquête

Cultuur+Ondernemen doet jaarlijks onderzoek om actuele vraagstukken rond governance inzichtelijk te maken en de ontwikkeling van bestuur en toezicht in de cultuursector te volgen. Dat gebeurt met een enquête onder directeuren, bestuurders en toezichthouders in de cultuursector.

Symposium

Tijdens het symposium werd het thema 'governance' onder leiding van toneelschrijver en regisseur Andreas Vonder tot leven gebracht door middel van gesproken toneelscènes (Fetzen) op basis van groepsgesprekken tussen makers, directeuren en toezichthouders. De principes van het theater werden ingezet om de essentie van de dilemma’s van het toezicht in de cultuursector boven tafel te krijgen. De eerste lezing werd met de zaal gedaan. De Fetzen maakten direct duidelijk waar het schuurt en waar het eigenlijk wel lekker loopt. Velen verlieten dan ook vol inspiratie en nieuwe contacten het Cobra Museum in Amstelveen. Nieuwsgierig? Je kunt de Fetzen nalezen.