Skip naar content

Verdieping Onderzoeksrapport Museum Het Valkhof


Op 8 mei 2017 is het Rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie Museum Het Valkhof en de Governance Code Cultuur aangeboden aan de interim-directeur de heer Van Laarhoven van Museum Het Valkhof. In januari 2017 heeft interim-directeur Van Laarhoven van Museum Het Valkhof namens alle betrokkenen van het museum (de raad van toezicht, de directeur-bestuurder, managementteam en ondernemingsraad) Cultuur+Ondernemen gevraagd de leiding te nemen in een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurlijke processen (governance) naar aanleiding van een intern conflict dat was ontstaan. Cultuur+Ondernemen heeft deze opdracht aanvaard en heeft hiertoe een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Deze commissie bestaande uit de leden Joop Daalmeijer (voorzitter), Jolande Sap en Willem van der Schoot heeft haar onderzoek afgerond en haar bevindingen neergelegd in het rapport Museum Het Valkhof en de Governance Code Cultuur.

Download het onderzoeksrapport van Cultuur+Ondernemen.
Lees het persbericht van Museum Het Valkhof.
Lees meer over de Governance Code Cultuur.