Skip naar content

Verdieping Governance in je jaarverslag: 6 voorbeelden uit de praktijk

In onze handreiking over governance in je jaarverslag lees je hoe je governance kunt meenemen en waar je aan moet denken. Maar hoe doen andere organisaties het? Op deze pagina zie je hoe andere organisaties de tips uit onze handreiking hebben toegepast in hun jaarverslagen.

Klik op de afbeelding om naar het volledige jaarverslag van de betreffende organisatie te gaan.

De principes van de Governance Code Cultuur in je jaarverslag verwerken

De principes van de Governance Code Cultuur vul je als culturele organisatie zelf in. Dat doe je op een manier die bij jouw organisatie past, en leg je uit in je jaarverslag. Hieronder vind je twee manieren waarop je dit kunt doen. Bij Doornroosje zie je per principe weergegeven hoe het poppodium het toepast. Het Nederlands Fotomuseum kiest erover om onderscheid te maken tussen de overkoepelende thema's van de Code, en daaronder weer te geven wat het museum met de principes uit de Code doet.

Voorbeeld: Poppodium Doornroosje

Jaarverslag 2021, p.13

Poppodium Doornroosje - GCC


Voorbeeld: Nederlands Fotomuseum

Jaarverslag 2020, p.58

Jaarverslag Fotomuseum en GCC

Aangeven hoe vaak en waarover de raad van toezicht heeft vergaderd

Ook bij dit punt zien we dat organisaties het op verschillende manieren weergeven. Hieronder twee voorbeelden van organisaties met een raad-van-toezichtmodel, die de vergaderfrequentie en -onderwerpen hebben meegenomen in hun verslag van de raad van toezicht. Bij Cultuurkwadraat Zeeland is er gekozen voor een overzichtelijk verslag op hoofdlijnen. Cultuurhuis de Garenspinnerij geeft de belangrijkste veranderingen juist uitgebreider weer in verslagvorm.

Voorbeeld: Cultuurkwadraat Zeeland

Jaarverslag 2021, p. 12

Cultuurkwadraat verslag RvT


Voorbeeld: Cultuurhuis Garenspinnerij

Jaarverslag 2021, p.7

Garenspinnerij verslag RvT

Bijzondere omstandigheden duidelijk weergeven

  In de toevoeging op onze handreiking voor het schrijven van een jaarverslag, geven we aan dat het verstandig is om uitzonderlijke omstandigheden, zoals wat Covid-19 betekende voor jouw organisatie, duidelijk weer te geven. Een goed voorbeeld van hoe je dit kunt doen, is te vinden in het jaarverslag 2021 van Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen. Hier wordt aangegeven dat er een impactanalyse is gedaan, welke zaken er nog verbeterd kunnen worden, maar ook wat er bij de organisatie al goed gaat op dit gebied en wat de organisatie de komende jaren extra gaat monitoren.

  Voorbeeld: Het Geldersch Landschap en Kasteelen

  Jaarverslag 2021, p. 9-10

  GLK corona in jaarverslag

  Overzicht van nevenfuncties van toezichthouders en bestuursleden tonen

  De Governance Code Cultuur beveelt culturele organisaties aan de nevenfuncties van bestuurders en toezichthouders op een open en duidelijke manier weer te geven. Schouwburg De Lawei geeft duidelijk weer wat de onbezoldigde nevenfuncties zijn van de directeur-bestuurder. Daarnaast worden de nevenfuncties van de raad van toezicht per lid weergegeven, met daarbij vermeld of het om een bezoldigde of onbezoldigde functie gaat.

  Voorbeeld: De Lawei

  Jaarverslag 2021, p. 39

  De Lawei, nevenfuncties

  De genoemde jaarverslag-pagina's zijn allemaal geplaatst met toestemming van de organisatie waar ze over gaan.