Skip naar content

Verdieping Diversiteit in toezicht fotoverslag

Op dinsdag 1 november 2016 organiseerde Cultuur+Ondernemen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) en Binoq Atana een bijeenkomst over diversiteit in toezicht in het HipHopHuis in Rotterdam. Toezichthouders en bestuursleden uit de culturele sector gingen met elkaar in gesprek over het belang van alle aspecten van diversiteit in toezicht. Het inhoudelijke verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

De bijeenkomst over diversiteit was de eerste in de reeks specials die zich richt op enkele governance dilemma's (diversiteit, rolneming, evaluatie in toezicht en informatievoorziening) die naar voren zijn gekomen uit het recente onderzoek 'Governance in Cultuur - Stand van Zaken 2016'.

Diversiteit in toezicht
De bijeenkomst vond plaats in het HipHopHuis in Rotterdam.
Diversiteit in toezicht
Moderator Suzanne Leclaire-Noteborn (Suzannes Zaak en voorzitter Federatie Cultuur).
Diversiteit in toezicht
Suzanne deelt de vraag die deze middag centraal staat: 'Hoe kan diversiteit in toezicht bijdragen aan de ontwikkeling van een succesvolle organisatie?'
Diversiteit in toezicht
Swati Sen Gupta (bestuurslid Julidans, Theater Dakota): "De vraag die mij bezighoudt, is: op welke manier kun je personeel en bestuur onafhankelijk werven?"
Diversiteit in toezicht
Maarten Bul (midden), partner Novel en bestuurslid De Kring: "Wat is het doel van diversiteit en hoe meet je succes?"
Diversiteit in toezicht
Kristen de Groot (directeur Dansateliers): "Zou een vrijdenkerstoel in een bestuur niet kunnen helpen bij vernieuwing?"
Diversiteit in toezicht
Diversiteit in toezicht
Samuel Tekeste (lid raad van toezicht Hefgroep), Mark Oskamp (Rotterdam Festivals) en Sandra Boer (lid bestuur NVTC). In drie groepen gaat men de dialoog aan over de vraag: 'welk vraagstuk houd je het meest bezig rond diversiteit in toezicht?'
Diversiteit in toezicht
Axel Rüger, directeur-bestuurder Van Gogh Museum en Comité van Aanbeveling Governance Code Cultuur.
Diversiteit in toezicht
Mavis Carrilho (lid raad van toezicht Holland Festival en Comité van Aanbeveling Governance Code Cultuur) in gesprek met andere aanwezigen.
Diversiteit in toezicht
Jo Houben (directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen).
Diversiteit in toezicht
Maurice Seleky (lid raad van toezicht Theater de Krakeling).
Diversiteit in toezicht
Adriana Strating (midden), directeur Business & Development Het Nieuwe Instituut en partner De Baak: "Hoe borgen we diverse rollen en persoonlijkheden die nodig zijn voor een goed functionerend bestuur?"