Skip naar content
Skip naar content

Lenen Cultuurlening Plus

 • Culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen
 • Projecten en ideeën waarin vernieuwing en innovatie centraal staan
 • Aanvraagbedrag: € 60.000 - € 500.000
 • Looptijd: maximaal vijf jaar

Experimenteren met nieuw werk, nieuwe makers of nieuwe vormen van publieksbenadering? Cultuur+Ondernemen helpt innoveren en stimuleert creatief ondernemerschap met de cultuurlening Plus, tegen een rente tussen de 2 en 5%.

Deze cultuurlening is er voor culturele en creatieve organisaties en makers met een project of idee waarin vernieuwing en innovatie centraal staan. Denk hierbij onder meer aan nieuwe vormen van samenwerking, innovatieve manieren van presenteren van werk of publieksbenadering, het gebruik van nieuwe (digitale) technieken of een nieuwe artistiek inhoudelijke opzet.

Wanneer de investering zichzelf kan terugverdienen, dan kan de cultuurlening Plus interessant zijn. Deze lening bedraagt € 60.000,- tot maximaal € 500.000,- met een looptijd van maximaal vijf jaar. Deze wordt verstrekt met een rente tussen de 2 en 5%, afhankelijk van het risicoprofiel van het project.

Veelgestelde vragen

Heb je specifieke vragen over de Cultuurlening Plus? In onderstaande lijst proberen we zoveel mogelijk antwoorden te geven. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact op met Cultuur+Ondernemen.

Kom je niet in aanmerking voor de Cultuurlening Plus en wil je meer weten over andere financieringsmogelijkheden? Vraag dan een oriëntatiegesprek aan met een van onze adviseurs.

Wat is de Cultuurlening Plus en voor wie is de lening bedoeld?

Wat is de Cultuurlening Plus?

De Cultuurlening Plus stimuleert groei en innovatie in de culturele en creatieve sector en stelt makers en organisaties in staat te experimenteren met nieuw werk, nieuwe makers en nieuwe publieksbenaderingen.

Voor wie is de lening bedoeld?

De Cultuurlening Plus is bedoeld voor makers en organisaties, wel of niet gesubsidieerd, met een realistisch en haalbaar plan met voldoende terugverdiencapaciteit. Doel van het plan is om ook andere inkomsten, waaronder publieksinkomsten, aan te trekken.

Waarvoor kan ik de lening gebruiken?

De Cultuurlening Plus gebruik je voor financiering van professionele culturele producties gericht op innovatie en groei.

Wat wordt bedoeld met innovatie en creatief ondernemerschap?

Bij innovatie en creatief ondernemerschap gaat het in dit geval om nieuwe werkvormen of nieuwe manieren van publieksbereik.

Ik wil een lening aanvragen voor mijn bedrijf in het buitenland, kan dat?

Nee, de aanvragende onderneming dient in Nederland gevestigd te zijn. Daarnaast moet de productie, het programma of het project waarvoor je geld aanvraagt, hoofdzakelijk in Nederland worden uitgevoerd.

Komen internationale samenwerkingen of projecten die daarna doorreizen naar het buitenland voor deze lening in aanmerking?

Ja, zolang de organisatie in Nederland gevestigd is (en blijft) en het project hoofdzakelijk in Nederland wordt uitgevoerd.

Mag ik de Cultuurlening Plus combineren met andere vormen van financiële ondersteuning, zoals subsidie?

Ja, de lening staat open voor zowel gesubsidieerde als ongesubsidieerde organisaties en ondernemingen.

Wat zijn de kenmerken van de Cultuurlening Plus?

Wat is de maximale hoogte van de lening?

De lening bedraagt minimaal € 60.000,- tot maximaal € 500.000,- per project.

Hoe hoog is het rentepercentage?

Het rentepercentage van de lening ligt tussen de 2 en 5% per jaar. De adviseur maakt een inschatting van het risicoprofiel van je project en bepaalt aan de hand daarvan welk percentage voor jouw lening zal gelden.

Wanneer wordt de rente betaald?

De rente wordt maandelijks achteraf voldaan middels een automatische incasso.

Wat is de maximale looptijd van de lening?

De looptijd van de lening is maximaal vijf jaar, waarbij de looptijd waar mogelijk wordt afgestemd op de terugverdienperiode van de te financieren productie, programma of project.

Wat zijn de kosten van het aangaan van de lening?

De behandelkosten bedragen 1% van de omvang van de lening met een minimum van €200,-.

Ook wordt er een beëindigingsprovisie gevraagd van maximaal 5%. De hoogte hiervan is afhankelijk van de begeleiding en het risicoprofiel van het project.

Kan ik vervroegd boetevrij aflossen?

Ja, de lening vervroegd in geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen is toegestaan. Overleg hierover met Cultuur+Ondernemen.

Moet ik zekerheden stellen voor de lening?

Ja, dat kan worden gevraagd. Hierbij kijken we zo goed mogelijk naar wat past bij je leenvraag en organisatie.

Wat zijn de stappen bij een aanvraag?

Aanvragen

Aanvragen kan via het formulier. Je ontvangt een bevestiging en er wordt contact opgenomen voor aanvullende documenten en informatie. Je aanvraag wordt toegewezen aan een van onze adviseurs. Hij of zij neemt contact met je op voor het maken van een afspraak en neemt je aanvraag verder in behandeling.

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag?

De gemiddelde behandeltijd is twee weken, indien alle gevraagde documentatie en benodigde informatie binnen is. Let er dus op dat je zo snel mogelijk alle benodigde en eventueel aanvullend gevraagde informatie juist en volledig aanlevert.

Op welke criteria wordt mijn aanvraag getoetst?

We toetsen de aanvraag op de financiële en zakelijke kwaliteiten van de aanvrager(s), en de financiële en zakelijke aspecten van de productie, het programma of project. Hierbij vindt er een beoordeling plaats van de terugbetaalmogelijkheden en de mogelijke zekerheden en financiële terugvalopties.

Onderdeel van de aanvraagprocedure is een financieringsgesprek. Wat houdt dat in?

We bespreken dan in hoeverre de Cultuurlening Plus past bij je plannen en bij je organisatie.

Is het geld direct beschikbaar als de aanvraag wordt goedgekeurd?

Ja, na toekenning van een lening en ondertekening van alle leendocumentatie kan het aangevraagde leenbedrag overgemaakt worden.

Kan een aanvraag worden afgewezen?

Ja, dat kan. Bij de beoordeling toetsen we je aanvraag aan de voorwaarden van deze lening. Als je aanvraag daar niet aan voldoet, dan wordt deze afgewezen.

Wat gebeurt er als ik de lening niet kan terugbetalen?

De rente en aflossingen moeten in alle gevallen worden betaald. Als er onverhoopt problemen ontstaan, zoeken we in gezamenlijk overleg naar een oplossing. Neem zelf contact op met Cultuur+Ondernemen als je verwacht dat terugbetaling tijdelijk lastig wordt.

Houdt Cultuur+Ondernemen bij terugbetaling rekening met de effecten van de coronacrisis, bijvoorbeeld bij een nieuwe lockdown?

We houden in alle redelijkheid rekening met de effecten van de coronacrisis. Het is belangrijk dat je hier als organisatie proactief in handelt. Neem dus zelf contact op met Cultuur+Ondernemen als je verwacht dat terugbetaling tijdelijk lastig wordt. Samen zoeken we een passende oplossing.

Algemene informatie cultuurlening aanvragen

Voorwaarden

De cultuurleningen zijn er voor zelfstandigen en instellingen die aantoonbaar beroeps-/bedrijfsmatig werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Nederland.
Om een cultuurlening te kunnen aanvragen dien je aan enkele voorwaarden te voldoen en enkele documenten paraat te hebben.

We vragen voor de aanvraag van een cultuurlening een kunstvakdiploma. Twijfel je of jouw diploma toereikend is of heb je geen kunstvakdiploma? Dit hoeft geen probleem te zijn; in dat geval beoordelen onze adviseurs jouw beroepspraktijk aan de hand van aangeleverde documenten en extra informatie.

Lees voordat je de aanvraag doet de veelgestelde vragen over het aanvragen van een cultuurlening.

Je ontvangt na het doen van de aanvraag via het aanvraagformulier een bevestiging en er wordt contact opgenomen voor aanvullende documenten en informatie. Vervolgens wordt je aanvraag toegewezen aan een van onze adviseurs. Hij of zij neemt contact met je op voor het maken van een afspraak en neemt je aanvraag verder in behandeling.

Documenten

Voor culturele organisaties:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs tekenbevoegden;
 • Kunstvakdiploma van degene die de instelling vertegenwoordigt of beoordeling van onze adviseur;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Oprichtingsakte of statuten (indien van toepassing);
 • Recent bankafschrift lopende zakelijke rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Voor aanvragen groter dan € 10.000,-: een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose.

Voor zelfstandigen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs;
 • Kunstvakdiploma of beoordeling door adviseur;
 • Curriculum Vitae;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Recent bankafschrift lopende (zakelijke) rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Voor aanvragen groter dan € 10.000,-: een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • BKR-registratie (indien van toepassing);
 • Aangifte inkomstenbelasting laatste jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose;
 • Overzicht van de (netto) inkomsten en uitgaven van jou en je eventuele partner.

Extra informatie en verdieping

Welke overwegingen er komen kijken bij het aangaan van deze financiële verplichting? Eefje Korsten, expert op het gebied van financieren, belicht vier belangrijke elementen.

Bedrijfseconoom Alexander Ramselaar heeft ruim twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven en deelt zijn nuchtere blik op lenen in de cultuursector.

Of wil je weten wat een lening voor je praktijk kan opleveren? Onze leningnemers delen hun ervaringen. Lees en bekijk ze hier.

Is cultuurlenen iets voor jou(w organisatie)? Volg de Besliskaart.

Meer informatie en voorbeelden lees je in het dossier cultuurleningen.

Bekijk alle cultuurleningen.

Aanvragen

Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op. Weet je nog niet zeker of een cultuurlening de beste optie is of wil je meer weten over financiering, vraag dan een oriëntatiegesprek aan.
Vraag hier een cultuurlening aan.

Wie een lening verkrijgt, moet die ook weer terugbetalen.