Skip naar content

Verdieping Misha de Ridder

Misha de Ridder fotografeert landschappen en natuurlijke fenomenen. Hij legt momenten vast van onrealistische en magische perceptie die je anders doen laten nadenken over de relatie met de dingen om ons heen. We volgen Misha in zijn reis naar het mogelijk maken van een nieuwe werkwijze door middel van fondsenwerving. De Ridder wil digitaal kunnen fotograferen en drukken. Deze werkmethode biedt hem een zeer hoge resolutie, wat van belang is om de essentie van zijn werk te laten spreken.

Een noodzakelijke investering

Tot op heden heeft Misha de Ridder gewerkt met een analoge productiewijze. De eerste stap naar digitaal fotograferen is de aankoop van een digitale camera. Er moet dus eerst geïnvesteerd worden in de aanschaf van bedrijfsmiddelen, pas daarna zal verkoop van gemaakt werk geld kunnen opleveren (eigen inkomsten). Tegen 0% rente (dat noem je een rentevrije lening) en een eenmalige betaling van administratiekosten leent Misha bij Fonds Kwadraat het bedrag dat hij nodig heeft voor het kopen van de digitale camera. Voordelen van lenen bij Fonds Kwadraat zijn de lage kosten, tot € 5000 wordt geen onderpand vereist en de mogelijkheid om voor het aanschaffen van productiemiddelen te lenen. Misha wist bovendien dat de camera die hij zou kopen weinig in waarde zou dalen, dus in het ergste geval kan hij altijd de camera verkopen om de lening af te lossen.

Maak aan een financier duidelijk dat het bedrijfsmiddel een restwaarde heeft. Dat kan met referentiegetallen van internet of nog beter, met een opgave van de leverancier.

De voorwaarden van de lening

Net zoals bij de meer reguliere fondsen moet ook bij Fonds Kwadraat voor het verkrijgen van de renteloze lening aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voordat Misha zijn aanvraag deed, onderzocht hij aan welke voorwaarden hij moest voldoen. Een commissie beoordeelt de aanvragen namelijk op professionaliteit (CV), de kwaliteit van je werk en de kwaliteit van het project waarvoor de lening wordt aangevraagd (artistieke kwaliteit, haalbaarheid, financiële verantwoording). Daarnaast moest Misha berekenen of hij de maandelijkse aflossing van de lening kon dragen naast zijn huidige maandelijkse lasten. Een lening van Fonds Kwadraat moet in maximaal drie jaar in maandelijkse termijnen worden afgelost. Toen hij de artistiek inhoudelijke en financiële onderbouwing van zijn aanvraag op een rijtje had , kon hij beginnen met de daadwerkelijke online aanvraag.

Als je moeite hebt met het verwoorden van de aansluiting van jouw project op de beleidscriteria en voorwaarden van het fonds waarbij je een aanvraag doet, vraag dan iemand in je omgeving om je daar bij te helpen, of je teksten na te lezen en van commentaar te voorzien. Er zijn zelfs fondsen waarbij je een conceptaanvraag kan voorleggen ter becommentariëring.

De vervolginvestering

De lening werd door Fonds Kwadraat verstrekt en zodoende kocht Misha de lang gewenste digitale camera. Door het werken met een digitale camera veranderde ook het productieproces van zijn werk. De Ridder wilde zelfstandig op de hoogst mogelijke resolutie digitaal kunnen printen. De printer kon hij zelf bekostigen, maar er bleef onvoldoende geld over om met de printer goed te kunnen experimenteren. Het papier en de inkt zijn erg duur. Misha moest opnieuw op zoek naar geld.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) biedt Amsterdamse kunstenaars de kans op een ontwikkelbudget om hun carrière een artistieke kwaliteitsimpuls te geven. De bijdrage van maximaal 15.000 euro moet binnen één jaar bijdragen aan het verbeteren van de positie van de kunstenaar in de markt. Door opnieuw goed onderzoek te doen naar de voorwaarden van het fonds en daarna een sterke onderbouwing voor zijn project te formuleren weet Misha het ontwikkelbudget binnen te slepen.

Misha heeft inmiddels het nieuwe productieproces tot in de puntjes onder de knie. Zo past hij deze ook toe op een recent project waarin hij voor het stadsarchief van Amsterdam de Oude Kerk fotografeert. De bedoeling is om van de geschoten beelden een boek te maken. Opnieuw gaan dan de kosten voor de baat uit. Tevens moeten er veel partijen bij elkaar worden gebracht om de productie te kunnen realiseren. Daarom doet Misha bij het Mondriaan Fonds een aanvraag voor de zgn. Bijdrage Publicaties. Met deze bijdrage kan tot 35% van de productiekosten worden gedekt. De toekenning van het Mondriaan Fonds wordt door bij de productie betrokken partijen gezien als een vorm van erkenning van de artistieke waarde en kwaliteit van Mischa’s project.

Misha leest de voorwaarden van het fonds vaak al maanden voor de daadwerkelijke aanvraag tot in de puntjes door. Dit zorgt ervoor dat hij op onverwachte momenten inzichten krijgt over hoe de voorwaarden van het fonds terugkomen in zijn projecten.

Video: Misha de Ridder over zijn nieuwste publicatie 'High Up Close By'

Je cookievoorkeuren staan het helaas niet toe om deze video weer te geven. Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Voor zijn nieuwste publicatie, High Up Close By, heeft Misha weer een mooie financieringsmix ingezet. Hij initieerde zelf een project over lichtval in de Oude Kerk. Daarvoor kreeg hij een opdracht fotografie van het Stadsarchief.

Voor het ontwikkelen van een specifieke printtechniek ontving hij steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in de vorm van een Ontwikkelbudget.

Na het afronden van de fotografie, richtte hij zich op het ontwikkelen van een boek. Daarvoor maakte hij gebruik van een Bijdrage Publicaties van het Mondriaan Fonds.

Dat vulde hij aan met een lening bij Fonds Kwadraat en voorverkoop van een speciale editie bij Foam Editions.

Een bijdrage van uitgeverij Roma maakte de financiering rond. In een video-interview vertelt hij over zijn financieringsroute en geeft hij financieringstips, zoals: ‘Het hoeft niet altijd geld te zijn’.