Skip naar content

Verdieping Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de zogenoemde Structuurfondsen van de Europese Unie (samen met het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en de fondsen voor landbouw en visserij). Het doel van het fonds is om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio’s terug te dringen. Voor regio’s in Nederland ligt de focus vooral op het versterken van de concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.
De financieringsmogelijkheden zijn decentraal georganiseerd, dat wil zeggen dat er per Europese regio een operationeel programma is ontwikkeld waarbinnen de voor de regio relevante uitdagingen worden benoemd.

Nederland heeft voor de periode 2014-2020 gekozen voor de thema’s innovatie en koolstofarme economie. Voor de Nederlandse culturele sector zijn er raakvlakken met het thema innovatie.

Het budget van EFRO is verdeeld per lidstaat. Nederland beschikt over zo’n 500 miljoen euro voor 2014-2020. In dit programma is Nederland opgedeeld in vier regio’s (Noord, Oost, Zuid en West), die elk een eigen budget hebben toebedeeld gekregen en ook hun eigen regionale thema’s hebben uitgewerkt. Subsidie wordt dus ook bij deze regionale loketten aangevraagd. Afhankelijk van je vestigingsplaats kun je terecht bij de regionale loketten: Samenwerkingsverband Noord-Nederland, OP-Oost, OPZuid en Kansen voor West.

Om een idee te krijgen van de projecten die gefinancierd worden door dit programma kun je hier kijken. Hoewel het EFRO voor kleinere organisaties en ondernemers minder geschikt is, zitten er ook mooie culturele projecten tussen. Individuen kunnen geen aanvraag indienen; culturele organisaties kunnen dit wel, vaak in samenwerking met een lokale of regionale overheidsgelieerde partij, bijvoorbeeld een ROC. Projectsubsidies zijn gemiddeld ongeveer €150.000. Het hangt van de regionale invulling af of er een internationaal partnerschap verplicht is of niet.

Casus: Transnational senior tourism flows to Hanseatic cities in low/mid seasons

Het Hansatour-project was een initiatief van de Zwolse stichting Marketing Oost die samen met Europese en Nederlandse partners wilden proberen het erfgoed van de Hanze te gebruiken om tijdens het laag- en middenseizoen toeristen uit het hogere culturele segment naar de Hanzesteden te trekken.
Deelnemende steden waren de kleine tot middelgrote en relatief onbekende Hanzesteden langs de IJssel (Nederland), de 'Rheinische Hanse' (in Duitsland), Kuldiga (Letland) en Kaunas (Litouwen).
Het project omvatte onder meer een analyse van de doelgroepen, de ontwikkeling van verhaallijnen om de geschiedenis te 'openen' en bezoekerservaringen te verrijken, en de ontwikkeling van een grensoverschrijdende en crossmediale marketingstrategie. Voor dit project was een subsidie van €110.000 beschikbaar gesteld vanuit EFRO voor de drie deelnemende Nederlandse organisaties.