Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Jeltsje In der Rieden: Wat zijn de leukste kanten van je werk en waar haal je de meeste energie uit?

In Slagkracht, brieven aan zakelijk leiders, wordt er elke maand antwoord gegeven op een prangende vraag van een zakelijk leider, door een collega-zakelijk leider. Deze persoon geeft vervolgens met het stellen van een nieuwe vraag de pen door aan een inspirerende collega. We maken in deze reeks kennis met een verscheidenheid aan zakelijk leiders die op hun eigen manier invulling geven aan hun werk. Welke dilemma's spelen er binnen de beroepsgroep? En welke visies zijn er op die diverse thema's?

Jeltsje In der Rieden, zakelijk directeur van Slagwerk Den Haag antwoordt op de brief van Ray van Santen.

--------------

Beste Ray,

Voor Slagkracht van Cultuur+Ondernemen heb je me benaderd met een vraag. Wat aardig dat je aan mij hebt gedacht. De vraag die je stelt, hield mij vorig jaar veel bezig: Wat zijn voor jou de leukste kanten van je werk en waar haal je de meeste energie uit?

In het voorjaar van 2022 werkte ik zeven jaar voor SPRING Performing Arts Festival en was toe aan iets nieuws. Noem het de Seven Year Itch. De vraag die jij nu stelt was toen heel actueel voor mij.

Inmiddels werk ik sinds zomer ‘22 bij Slagwerk Den Haag als zakelijk directeur. Slagwerk Den Haag is een ensemble dat is gefascineerd door alles wat te maken heeft met geluid, puls en materialen als klankbron. We geven concerten van bestaand repertoire, geven compositieopdrachten om nieuw werk te laten ontwikkelen en voeren dit uit. Daarnaast werken we jaarlijks samen met Club Guy & Roni, het Noord Nederlands Toneel en andere partners. Heb ik daar gevonden wat ik zocht? Ja!

Ten eerste is ‘het artistiek product of het artistiek proces’ de reden dat ik in deze sector werk. Ik denk dat dat voor de meesten van ons geldt. Niet alleen de magie in de zaal, maar ook het proces daar naartoe. De ideeën van kunstenaars inspireren. En het is fijn te werken voor een organisatie die zich graag buiten de gebaande paden begeeft.

Het tweede aspect dat ik heel belangrijk vind, is samenwerken. Hoe kun je elkaar versterken? Hoe geef je je organisatie vorm? Ik heb wel eens een theaterdirecteur horen zeggen dat je je organisatie het best kunt runnen als een festival.

muziekgezelschap op het podium, man in midden die blaadjes opgooit
Rattling Rythms, fotograaf Herre Verweer

Ik vind dat een interessante gedachte. Naar buiten gericht en veel samenwerkend met andere (culturele en niet-culturele) partners. Ver vooruitkijkend. Flexibel, met korte lijnen, zorg ervoor dat iedereen weet wat ze moeten doen en de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en informatie krijgen die zij nodig hebben. Geef ruimte om te experimenteren en fouten te maken. Wat nog niet goed ging, kan weer bijgesteld worden. En vier dan je successen! Dat is een proces dat constant aangepast moet worden. Omstandigheden worden anders, de maatschappij en je organisatie veranderen, de behoeften van medewerkers en partner-organisaties evolueren. Daar telkens over na blijven denken, vind ik inspirerend. Als je op de goede weg bent, dan werken de mensen gelieerd aan je organisatie met veel plezier en betrokkenheid aan gezamenlijke doelen.

Een aantal spelers van Slagwerk Den Haag heeft aangegeven zich verder te willen ontwikkelen binnen de organisatie. Langzamerhand hebben leden van de kerngroep een groeiende rol gekregen in het artistieke profiel: de betrokken slagwerkers hebben expliciet een coördinerende taak gekregen. De ene speler is verantwoordelijk voor participatie projecten. Een ander, die zich als percussionist/producer op het vlak van alternatieve popmuziek begeeft, nodigt andere producers uit om met samples van Slagwerk Den Haag nieuwe tracks te maken, die dan weer uitgevoerd kunnen worden door Slagwerk Den Haag, live en online. Een derde is weer verantwoordelijk voor de grote muziektheaterproducties met onder andere Club Guy & Roni en het NNT. Op deze manier kunnen de kernslagwerkers zich verder ontwikkelen als veelzijdige muziekprofessionals, ook buiten het podium, met coördinerende en artistiek sturende taken en kan het genre verder ontwikkelt worden. Bovendien is het interessant om deze nieuwe manier van werken te onderzoeken. Wat hebben die spelers nodig voor deze manier van werken? En wat heeft de organisatie nodig om dat goed te kunnen faciliteren? Daarover met elkaar van gedachten wisselen en zoeken naar wat werkt is heel erg interessant.

Muzikanten in rood-wit gestreepte outfits spelen op een blaasinstrument, een snaarinstrument en een percussie-instrument
The Underground, fotograaf Oostblok Media

Maar zoals Jarmil Soe-Agnie ook al schreef in zijn brief aan Merel Mathey, vernieuwen en non-conformisme vraagt ook veel van de mensen binnen je organisatie. We moeten zorgen voor een gezond werkklimaat om alle ontwikkelingen op een goede manier bij te kunnen benen en daarbij ook aanvoelen wanneer er wat gas teruggenomen moet worden.

Dat brengt mij op de persoon die ik graag mijn vraag zou willen stellen: Mark Hospers, general manager bij Explore the North, een stadsfestival uit Leeuwarden voor muziek, literatuur, theater en meer én productiehuis voor makers uit Noord-Nederland.

Met Mark wisselde ik in de periode van coronamaatregelen van gedachten over de moeilijkheden en de onvoorspelbaarheid van het virus (en de overheid). Ook hier speelde weer de zorg voor een gezond werkklimaat (niet alleen fysiek, maar ook mentaal) een grote rol. Wat kan je nog van je mensen binnen de organisatie vragen en wanneer is het extra vragen niet meer verantwoord? Inmiddels lijkt de periode met maatregelen ver achter ons.

Mijn vraag werd wel getriggerd door die gesprekken: Wat heb je overwonnen in je carrière waar je het meest trots op bent?

Met vriendelijke groet,

Jeltsje In der Rieden

—----------------

Jeltsje In der Rieden (1973) is sinds juli 2022 zakelijk directeur van Slagwerk Den Haag. Na haar afstuderen in 1996 ging zij aan de slag als marketeer bij verschillende gezelschappen en Bureau Promotie Podiumkunsten. Vanaf 2002 werkte ze 13 jaar voor de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, waarvan de laatste twee jaar als (waarnemend) directeur. Vervolgens werkte ze 7 jaar als zakelijk directeur bij SPRING Performing Arts Festival.

Op dit moment is zij, naast zakelijk directeur van Slagwerk Den Haag, ook lid van de Raad van Commissarissen van het Isala Theater in Capelle aan de IJssel en is zij voorzitter van de vereniging PACT Utrecht. PACT Utrecht is een netwerk van Utrechtse cultuurmakers dat met elkaar en binnen de eigen organisaties zoekt naar manieren om Diverser en Inclusiever (D&I) te worden.

Portretfoto Jeltsje Fotograaf Anna van Kooij
Jeltsje In der Rieden, fotograaf Anna van Kooij

Meer Slagkracht?

Begin 2022 lanceerde Cultuur+Ondernemen het ontwikkelprogramma Slagkracht, waar je als zakelijk verantwoordelijke in de culturele en creatieve sector handvatten krijgt aangereikt om je verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Met Slagkracht bieden we een online en offline platform waar je maandelijks aan een programma kunt deelnemen over uiteenlopende onderwerpen, voor het leggen van een stevige basis in je vak.