Skip naar content
Skip naar content

Interview Pieter Duijser van CBK Groningen over zijn adviestraject

Fijn was dat we veel sturing hebben gekregen, en tools om een plan van aanpak te maken.

Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Groningen zit in een transitiejaar: per 1 januari 2019 is het niet langer een gemeentelijke instelling, maar een stichting. ‘We zijn aan het privatiseren, of ontvlechten’, vertelt projectleider Pieter Duijser. Als onderdeel van dat proces volgde hij met zijn collega’s een reeks trainingen op maat via Cultuur+Ondernemen, met als thema financieren. Hier vertelt Duijser welke inzichten hem dat heeft opgeleverd, en hoe ze die nu op de werkvloer toepassen.

Klaas Jan Geertsema, Noorderzon
Klaas Jan Geertsema, Noorderzon opdracht 2015, © CBK Groningen

Transitiejaar

Pieter Duijser, projectleider: ‘Het CBK Groningen is nu nog van de gemeente. Dat houdt in dat we voor al onze projecten geld van ze ontvangen. Per 1 januari gaan we verder als stichting. Dat is in overeenstemming met landelijke ontwikkelingen: eerder privatiseerden al CBK’s in bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag. Die nieuwe rechtsvorm betekent dat we ook andere geldbronnen kunnen en moeten aanboren: sponsoren en fondsen. We hebben de trainingen van Cultuur+Ondernemen gevolgd om te kijken wat de mogelijkheden zijn op financieel gebied.’

Inzichten

Foto Pieter Duijser, CBK Groningen
Pieter Duijser, © CBK Groningen


‘De bijeenkomsten hebben mijn ogen geopend over wat er qua financieringsmix allemaal mogelijk is, en welke aanpak je nodig hebt voor het binnenhalen van geld. Ik wist wel van het bestaan van veel fondsen - het Fondsenboek staat hier al jaren in de kast, maar er was nooit de behoefte of de noodzaak me daarin te verdiepen.Dankzij deze workshops weet ik nu dat fondsenwerven niet iets is wat je even op een achternamiddag doet, en dat het een mooie tak van sport is. Ik zie het nu niet alleen als noodzaak, maar ook als uitdaging om me hier meer mee bezig te houden.’

Verandering

‘We zijn nu met ons team, dat uit zo’n tien vaste mensen bestaat, druk bezig onze nieuwe werkwijze vorm te geven. Tijdens de trainingen hebben we het ook met elkaar over onze missie en visie gehad. Fijn was dat we veel sturing hebben gekregen, en tools om een plan van aanpak te maken. Wat we hebben geleerd, passen we nu vooral toe in ons denken. Daar is zeker verandering merkbaar: we kijken verder vooruit, hebben het over de rolverdeling, stellen ons ondernemender op. Ons doen volgt later: pas per 1 januari kunnen we ook daadwerkelijk fondsen en andere geldbronnen gaan aanschrijven.’

Toepassing

‘Straks zijn mijn collega’s en ik geen ambtenaren meer, maar moeten we onszelf uiteindelijk terugverdienen door middel van de opdrachten die we kiezen. We werken aan een overgangsperiode van zes jaar. We weten nog niet precies hoe we het fondsenwerk gaan verdelen; misschien komt er wel één functie van fondsenwerver. Zelf ben ik gewend veel praktisch en uitvoerend werk te verrichten: tentoonstellingen coördineren bijvoorbeeld, of opdrachten voor tijdelijke kunst begeleiden. Ik dacht altijd dat fondsenwerven een heel saaie business was, maar ik heb gezien dat je er veel lol in kunt hebben. En dat als je dan zelf geld binnenhaalt, dat een mooie bevestiging is van de waarde die je werk heeft. De trainer heeft ons gewezen op een aantal gelegenheden waar fondsen zich voorstellen; ik ben zeker van plan daar binnenkort eens heen te gaan.’

Twee van de trainingen bij het CBK Groningen werden gegeven door Erika Happe, programmamanager markt ontwikkelen bij Cultuur+Ondernemen. ‘De meerwaarde van zulke groepstrainingen zit hem erin dat je eens goed elkaars kennis en competenties in kaart brengt. Wat heb je van elkaar nodig? Hoe kun je elkaar als collega’s van dienst zijn? Even weg van het kantoor en deadlines, leren mensen vaak hoe ze nog beter gebruik kunnen maken van de kennis en vaardigheden van collega’s, wat uiteindelijk leidt tot betere samenwerking op de werkvloer.’ Pieter Duijser over Erika Happe als trainer: ‘Ze gaf de trainingen echt enthousiast, en dat helpt dan weer de groep te enthousiasmeren. En dan is het extra fijn dat er een trainer staat die gepokt en gemazeld is door de praktijk en zelf bij fondsen heeft gewerkt. Ze heeft ons echt laten zien dat fondsenwerven een leuke bezigheid is.’

Mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds

Lees er meer over