Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Ondernemen 2.0

Deze publicatie is bedoeld om instellingen te helpen zich verder te ontwikkelen en toekomstbestendiger te maken. Door hen bewuster te maken van the bigger picture. Een dieper bewustzijn van bepaalde aspecten, zoals concurrentie – ja, zoals zal worden betoogd is die er wel degelijk! –, de aparte dynamiek van de non-profitsector met een op zijn zachtst gezegd soms wonderlijk functionerende kapitaalmarkt, is hiervoor van groot belang. Evenals bekendheid met wat ‘strategie’ precies is. Aan de hand van interviews komen ondernemers uit de sector zelf aan het woord, die symbool staan voor een nieuw type ‘2.0-onderneming’.

Download de Publicatie Ondernemen 2 0 hierPublicatie Ondernemen 2.0
Ondernemen 2.0 door Boris Fransen

Over deze publicatie

Dit boek gaat over culturele ondernemingen en de wijze waarop ze omgaan met de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld weten. Ondernemen in de non-profitsector brengt een speciale dynamiek met zich mee en is in zijn aard misschien wel complexer en in ieder geval minder rechtdoorzee dan in het bedrijfsleven. Ook stelt deze tijd van bezuinigingen eisen aan de managers van culturele ondernemingen. Door de bezuinigingen is de sector opgeschud, het voortbestaan van instellingen is niet meer vanzelfsprekend.

Ondernemen in de cultuur: meer dan euro’s

Weer dat onderwerp? Ja, maar in een breder perspectief dan eigen inkomsten en financieringsmodellen, waartoe het onderwerp helaas dikwijls wordt beperkt. Zoals de praktijkvoorbeelden in de publicatie Ondernemen 2.0 geschreven door Boris Franssen laten zien, is het onderwerp meer dan het genereren van eigen inkomsten of verdienmodellen alleen. In feite gaat het om het hebben van een groter plan of idee waarop alle activiteiten en processen binnen de onderneming worden geënt. En op basis waarvan bepaald wordt wat wel en niet wordt gedaan, wie wordt bediend, met welke aanbod en hoe de beoogde doelgroepen precies moeten worden bereikt.

Duidelijk profiel

De interviews laten zien dat deze grotere ideeën niet in een geïsoleerde omgeving ontstaan, maar de kansen en bedreigingen reflecteren waar de betreffende organisaties mee te maken hebben. Sterker nog: de geinterviewden beschikken in meerdere opzichten over een hypersensitiviteit voor de context waarbinnen zij hun organisatiemissie proberen te realiseren. Concurrentie is één van de onderwerpen waarmee rekening moet worden gehouden. De besproken organisaties kiezen daarom voor een duidelijk profiel en een onderscheidende positionering ten opzichte van andere instellingen binnen de sector.

Met dank aan

De respondenten: Adriaan Dönszelmann (Van Gogh Museum), Bert Mennings (Cobra Museum), Marc Altink (Metropole Orkest), Marco de Souza (Leerorkest) en Ralph Keuning (Museum de Fundatie). De auteur: Boris Franssen.

Meer over Ondernemen 2.0

Colums door Boris Franssen

Interview publicatie Ondernemen 2.0

Edwin van Huis, algemeen directeur Naturalis over het optimaliseren van de maatschappelijke waarde: "De belichaming van het museale concept"

Artikelen door Boris Franssen

Interviewreeks Zakelijk Bekeken

Bijeenkomsten Strategie in Beeld

Mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds

Lees er meer over