Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Doe de test: welk type leider ben jij?

In het model van Hersey en Blanchard wordt een onderscheid gemaakt tussen taak- en mensgerichte managementstijlen. Taakgericht management heeft een meer sturend karakter. De mensgerichte benadering is meer ondersteunend. In de test op de website van Capgemini Academy krijg je 20 situaties voorgelegd, waarbij je steeds gevraagd wordt hoe je als leidinggevende met een situatie om zou gaan. De test neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag.

Doe de test!

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap komt uit de theorie van Paul Hersey en Ken Blanchard. De theorie werd geïntroduceerd in 1969 onder de naam Life cycle theory of leadership. In de zeventiger jaren werd dit situationeel leiderschap genoemd. Situationeel leiderschap is gebaseerd op je stijl van leidinggeven én het ontwikkelingsniveau van je medewerkers. Het helpt je om je leiderschapsstijl aan te passen aan verschillende situaties en de competenties van mensen in je team.

Doe de test

Op de website van Capgemini Academy kun je testen welke type leiderschapsstijl je hebt. In het volgende artikel kun je lezen welke stijl in welke situatie het beste tot zijn recht komt, welke uitdagingen daarbij horen en welke adviezen je mee kunt nemen.