Skip naar content
Skip naar content

Oefening Leer jezelf kennen

  • Kunstenaars, creatieve makers en culturele organisaties
  • Breng je professionele ontwikkeling in kaart

Als je ontwikkelstappen in je praktijk wil gaan zetten is het zinnig om vooraf eens stil te staan bij wie je bent en wat je kunt. Je bent zelf tenslotte het belangrijkste gereedschap wat je in huis hebt om je volgende stap te kunnen zetten. Je hebt waarschijnlijk één of meerdere opleidingen gedaan, wellicht meerdere baantjes gehad, vrijwilligerswerk gedaan, cursussen en workshops gevolgd of misschien zelfs wel gegeven. Alles bij elkaar dus veel kennis en levenservaring opgedaan. Hier twee oefeningen die je kunt doen om een eerste inventarisatie te maken. Deze twee oefeningen kun je los van elkaar doen maar ook in combinatie, net wat je wilt.

1 - Sterkte-zwakteanalyse

Een sterkte-zwakteanalyse is een goed hulpmiddel. Dat kun je doen door onderstaand model in te vullen en zo inzicht te krijgen waar je staat en waar je naartoe wil ontwikkelen.

Model sterkte-zwakteanalyse

2 - Stip op de horizon

Een tweede hulpmiddel is de 'Stip op de horizon'. Schrijf onderaan op een flink stuk papier waar je nu staat in je carrière. Wat heb je tot nu toe bereikt? Waar ben je goed in, wat kun jij als geen ander? Teken nu bovenaan het papier de horizon en zet een stip waar je zou willen komen. Beschrijf het voor jezelf alsof je het al bereikt hebt. Maak het zo concreet mogelijk. Zet als laatste stap een aantal bullets neer met alles wat je zult moeten ondernemen om van beneden naar boven te ontwikkelen en zo die stip op de horizon ook echt te bereiken. Welke stappen wil je gaan zetten? Welke vaardigheden moet je nog opdoen?

De resultaten van bovenstaande oefeningen vormen de basis wat je met een mooi woord het persoonlijk ontwikkelingsplan noemt (de populaire term is POP, online kun je voorbeelden vinden). In een POP vorm je ambities om in een praktisch, SMART geformuleerd plan van aanpak. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Je maakt je plan hiermee minder vrijblijvend wat de kans groter maakt dat je het ook gaat realiseren. Op basis van deze analyse formuleer je dus concrete doelen en zet je ze om in een plan van aanpak.