Skip naar content
Skip naar content

Governance Code Cultuur Een stichting oprichten met een bestuurmodel. Wat moet ik doen?

  • Bestuurslid of toezichthouder
  • Deze tool helpt je om de stappen te zetten die nodig zijn bij het oprichten van een stichting met een bestuurmodel

Heb je ervoor gekozen om een stichting op te richten met een bestuurmodel? De volgende stap is om goed na te denken over hoe je je stichting wilt inrichten, passend bij het bestuurmodel. Als je weet hoe de stichting eruit gaat zien, vraag je een notaris om dit op te schrijven in statuten. Als de statuten definitief zijn, legt de notaris deze vast: daarmee wordt de stichting opgericht. Deze tool helpt je bij het doorlopen van deze stappen.