Skip naar content

Comité van Aanbeveling

De Governance Code Cultuur 2019 is van en voor de cultuursector. Deze Code is de opbrengst van rondetafelgesprekken en zo’n 80 individuele consultaties. Wij zijn velen erkentelijk voor het actief meedenken over deze nieuwe versie. De Code wordt ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, de VNG, (publieke en private) fondsen, wetenschappers en door een Comité van Aanbeveling. Al deze partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze Code.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

Annabelle Birnie
directeur-bestuurder Amsterdams Fonds voor de Kunst

Doreen Boonekamp
directeur-bestuurder Nederlands Filmfonds

Jan Brands
directeur Cultuurconnectie
bestuurslid Federatie Cultuur

Jacquelien Bunt
plv. hoofd Goede Doelen
Goede Doelen Loterijen

Madeleine de Cock Buning
hoogleraar Intellectuele eigendom Universiteit Utrecht
voorzitter Commissariaat voor de Media

Marie Hélène Cornips
algemeen directeur Fonds 21

Melle Daamen
voorzitter eerste commissie Cultural Governance 2000
toezichthouder, bestuurder en directeur cultuursector

Taco Dibbits
directeur-bestuurder Rijksmuseum

Adriana Esmeijer
directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds

Wim van den Goorbergh
voorzitter raad van commissarissen nibc
voorzitter Werkgroep Cultural Governance 2006

Cees de Graaff
directeur-bestuurder Dutch Culture

Sandra den Hamer
directeur-bestuurder Eye Film

Sietze Haringa
lid raad van toezicht Amsterdams Fonds voor de Kunst
wethouder Terschelling

Marijke van Hees
voorzitter Raad voor Cultuur

Sandra Holtjer
zakelijk directeur Bonnefantenmuseum

Edith Hooge
hoogleraar Boards and Governance in Education tias Tilburg University

Jan van der Horst
bestuurslid nvtc
vicevoorzitter raad van toezicht Kunstloc Brabant

Walter Ligthart
algemeen directeur Theater Rotterdam

Truze Lodder
bestuurder en toezichthouder

Clayde Menso
directeur-bestuurder Amer Podia bv

Adelheid Ponsioen
voorzitter raad van toezicht Museum Het Valkhof
voorzitter bestuur Het Gelders Archief

Henriëtte Post
directeur-bestuurder Fonds Podiumkunsten

Jet de Ranitz
voorzitter college van bestuur Hogeschool Inholland

Axel Rüger
algemeen directeur Van Gogh Museum

Annick Schramme
hoogleraar Cultuurmanagement Universiteit van Antwerpen
programmaleider LinC Lage Landen

Marianne Versteegh
algemeen secretaris Kunsten’92

George Wiegel
algemeen directeur Rotterdams Philharmonisch Orkest

Marjet van Zuijlen
lid raad van commissarissen Chassé Theater
lid raad van toezicht Het Nationale Theater