Skip naar content

Interview met directeur Waarom Dansateliers een junior bestuur aanstelde

Dansateliers is een onafhankelijk huis voor de ontwikkeling van hedendaagse dans in Rotterdam. Sinds mei 2018 schuiven twee twintigers en een tiener aan bij de bestuursvergaderingen; de organisatie stelde een junior bestuur aan.

Waarom? Wat levert dat op? Directeur Kristin de Groot legt het uit.

Hoe kwamen jullie erbij een junior bestuur aan te stellen?

‘Governance gaat over meer dan het besturen van een organisatie. Het gaat ook om hoe je een organisatie inricht en er met elkaar aan werkt. We zijn een organisatie waar talentontwikkeling centraal staat. Waarom zouden we die focus niet ook doorvoeren in ons bestuur? Zo bieden we potentiële talenten een plek en bereiden we ze voor op wat een positie als bestuurslid betekent.‘Het plan ontstond tijdens mijn opleiding Leiderschap in Cultuur, waar ik onderzoek deed naar governance in de cultuursector. Ik heb het voorstel voor een junior bestuur meteen op tafel gelegd. Toen het plan rond was, zijn we in ons eigen netwerk gaan scouten voor mensen onder de 25 die geïnteresseerd zouden zijn. Vrij snel hadden we drie jongeren met wie het meteen klikte.’

Wie zijn die drie jongeren?

‘Chaimae is voorzitter van Young010 en van de studentenraad van het Albeda College, waar ze een mbo-opleiding tot directiesecretaresse volgt. Ze is een enorm ambitieuze, bevlogen jonge vrouw. Simone werkt als archivaris bij het Nederlands Dans Theater en heeft een achtergrond in architectuurgeschiedenis. Haar kracht is haar open blik, ze wil alles begrijpen. Ali studeert deeltijd Accountancy en werkt bij een internationaal bedrijf. Hij is minutieus en beschouwend.’

Wat doet het junior bestuur?

‘Formeel zijn ze geen bestuursleden. Wel nemen we ze volwaardig mee in het bestuurlijke proces, ze zijn aanwezig bij elke vergadering. Vooraf nemen ze samen met een bestuurslid, dat als hun begeleider fungeert, de stukken door. Zij leren wat besturen inhoudt, bouwen een netwerk op én houden ons scherp.’

Hoe doen ze dat?

‘Omdat onze bestuurders verantwoordelijk zijn voor het begeleiden en coachen van een jongere, kunnen ze niet achteroverleunen in een vergadering. Al gebeurt dat bij ons geheel en al niet; laat ik vooropstellen dat ik uiterst tevreden ben over ons bestuur.‘Dankzij de drie jonge mensen aan de vergadertafel zijn bestuursleden zich bewuster van hun positie. Veel mensen zijn gevleid als ze een dergelijke functie aangeboden krijgen, maar misschien te weinig bezig met waar ze in stappen en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij komen kijken. ‘Waarom maak je ook alweer een jaarrekening? Waarom doe je ook alweer een planning- en controlecyclus? Hoe kijk je naar de organisatie als geheel en formuleer je een toekomstvisie? Junior bestuurders kijken met een frisse blik en stellen andere vragen, omdat ze bepaalde kennis nog niet hebben. Dat dwingt ons de gesprekken gearticuleerder te voeren. Hun energie en nieuwsgierigheid houden ons wakker.’Dankzij de drie jonge mensen aan de vergadertafel zijn bestuursleden zich bewuster van hun positie.

Hoe zie je de toekomst van het junior bestuur?

‘De leden blijven in principe twee jaar aan. We zijn al aan het scouten voor de lichting van 2020. Het is zeker een werkvorm die we willen aanhouden. Ik zou het andere besturen ook aanraden, mochten ze bijvoorbeeld het gevoel hebben op de automatische piloot te fungeren. Ook in het kader van diversiteit snijdt het hout; uit onderzoek blijkt dat er nog steeds te veel besturen zijn die bestaan uit oudere, witte mannen.‘Ali blijft sowieso nog een tijdje bij ons; hij volgt deze zomer onze penningmeester op. Die positie kwam vrij en wij vertrouwden hem die toe. Onze zakelijk leider is eerst nog alleen met hem gaan zitten om wat zaken te bespreken, maar al snel concludeerden we: hij doet het zo goed, hij kan dit gewoon. Het kan dus snel gaan als junior bestuurslid.’

Kristin de Groot, directeur Dansateliers
Kristin de Groot, directeur Dansateliers