Skip naar content

Verdieping RvT van stadsmuseum in verbouwing neemt Governance onder de loep

Het Stadsmuseum Zoetermeer gaat verhuizen én vernieuwen. Een goede aanleiding voor de raad van toezicht om ook een slag te maken, vertelt Linda Mol, die er lid van is. Vanwege de verbouwing en wisselingen binnen de raad, stelde ze voor om een workshop Governance te volgen bij Cultuur+Ondernemen. Bij de eerste vergadering na de cursus merkte ze al verschil.

RvT van stadsmuseum in verbouwing neemt Governance onder de loep
Linda Mol

Linda Mol is Hoofd Presentatie bij het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. Tevens zit ze al drie jaar in de raad van toezicht van het Stadsmuseum Zoetermeer. Dat museum staat voor grote veranderingen, vertelt ze: “We gaan verhuizen en krijgen een nieuw concept en een nieuwe inrichting. Als alles goed gaat, opent het vernieuwde museum in oktober volgend jaar.”

Dat was al een aanleiding voor de RvT om haar rol eens onder de loep te nemen, maar ook binnen de raad zelf is er de nodige verandering geweest. “Begin dit jaar hebben we drie nieuwe leden gekregen, op een totaal van vier, onder wie een nieuwe voorzitter. Ook praten we erover of we er niet nog een lid bij moeten zoeken.”

Die twee grote veranderingen maakten dat het “ook voor de raad tijd was een professionaliseringsslag te maken”, legt Linda uit. “Vanuit mijn werk en de opleiding Leiderschap in Cultuur die ik heb gevolgd, was ik al bekend met de Governance Code Cultuur. Voor de rest van de leden was die nieuw. Een workshop aan de hand van de code leek me een goede manier om ons eigen functioneren te bespreken en verbeteren.

”Samen met twee adviseurs van Cultuur+Ondernemen, Elisabeth Dielesen en Patrick Broekema, heeft de raad eind april een hele middag besteed aan governance. Dat was ook goed voor de teambuilding, merkte Linda: “We zijn de middag begonnen met een kennismaking. Natuurlijk hadden we al een paar keer vergaderd, maar nu leerden we echt uitgebreider elkaars achtergrond kennen. Een hele goede opening, en handig voor het verdelen van de taken later op de dag. Bovendien zijn we na de workshop samen gaan eten.”

Na de kennismaking hebben de leden hun aandachtsgebieden voor de komende jaren onder de loep genomen, en met Patrick en Elisabeth de risico’s en dilemma’s besproken die daaraan kleven. Linda: “Neem bijvoorbeeld de verhoudingen met de gemeente. Als raad van toezicht zijn we een paar keer best op de voorgrond getreden om het College van B&W te overtuigen van de kwaliteit van het museum. Hoort dat wel? Wat is daarin gepast? Hoe zien we dat in de toekomst?”

Eén van de uitkomsten: de raad kan meer pro-actief handelen en beter zijn belangrijke issues agenderen, in plaats van wachten op informatie van de directie. “Vroeger waren we veel afwachtender, maar dan is het moeilijker om toezicht te houden. Als we zelf goed letten op de kwaliteit van de informatie die we krijgen en zorgen dat die in orde is, kunnen we beter ons werk doen.”

De workshop heeft duidelijk zijn vruchten al afgeworpen: “Op de eerste vergadering daarna merkte ik al zoveel verschil. De voorzitter had van tevoren duidelijk een agenda opgesteld, we waren als raad was veel pro-actiever en we voelden ons veel meer in control.”

Linda heeft het gevoel dat de RvT door die middag samen meer grip heeft gekregen op de taken en verantwoordelijkheden van de raad. “Door de workshop hebben we veel beter op ons netvlies wat belangrijk is en wie welke onderwerpen op zich neemt. Zonder begeleiding was dat niet zo goed gelukt.”