Skip naar content

Verdieping Onderzoekscommissie Governance Museum COMM

Het bestuur en de raad van toezicht van het Museum voor Communicatie (Museum COMM) hebben Cultuur+Ondernemen verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de inrichting en werking van haar governance in de periode 2015 tot voorjaar 2019.

Voor het onderzoek is door Cultuur+Ondernemen een onafhankelijke commissie in het leven geroepen. De commissie is 2 mei 2019 geïnstalleerd en gestart met haar werkzaamheden. Gedurende het onderzoek heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan, namelijk de overname van Museum COMM door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het afgeronde onderzoekrapport Governance Museum COMM is daarom aangeboden aan Eppo van Nispen, bestuurder van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

De commissie bestaat uit:

Wim van den Goorbergh, voorzitter.

Wim van den Goorbergh is bestuurder en commissaris. Hij was voorzitter van de werkgroep die de Code Cultural Governance 2006 heeft opgesteld en heeft ervaring als toezichthouder bij diverse culturele instellingen.

Sietze Haringa, lid.

Sietze Haringa is (part-time) wethouder op Terschelling en daarnaast commissaris en adviseur bij profit en not-for-profit organisaties. Hij was jarenlang partner bij KPMG als accountant en adviseur, onder andere bij grote en kleinere musea. Hij hielp mee bij de ontwikkeling van de Governance Code Cultuur en heeft ervaring als toezichthouder bij diverse culturele instellingen.

Marjet van Zuijlen, lid.

Marjet van Zuijlen is actief als commissaris, executive coach, adviseur en dagvoorzitter. Ze was onder meer lid van de Tweede Kamer en partner bij Deloitte. Zij heeft ervaring als toezichthouder bij diverse culturele instellingen. Van Zuijlen was ook lid van de onderzoekcommissie die de governance bij Het Nieuwe Instituut onderzocht in 2015.

Secretaris van de commissie is Martine Fransman (adviseur Governance Cultuur+Ondernemen).