Lenen Utrechtse Cultuurlening

 • Regio Utrecht
 • Utrechtse kunstenaars, creatieve makers en culturele organisaties
 • Lening om te investeren in de uitoefening van je beroepspraktijk

Professionele kunstenaars, creatieven, culturele organisaties en ondernemingen in de creatieve industrie kunnen via de Utrechtse Cultuurlening tegen een lage rente van 1% een bedrag lenen tot maximaal € 20.000,-.

Bericht inzake maatregelen coronavirus
Door het Fonds Cultuur+Financiering wordt per september 2020 de reguliere rente- en aflossingsverplichting weer automatisch geïncasseerd bij alle leningnemers. Mochten er omstandigheden zijn op basis waarvan je met ons in overleg wilt treden over de aflossingen, neem dan contact op via cultuurlening@cultuur-ondernemen.nl. Ben je leningnemer? Lees hier meer

Voor wie is de lening bedoeld?

Cultureel Ondernemers: individuele professionele kunstenaars, individuele creatieven, culturele organisaties en ondernemingen in de creatieve industrie komen in aanmerking voor de Utrechtse Cultuurlening. Voor individuele, professionele kunstenaars of creatieven geldt dat zij woonachtig moeten zijn in de provincie Utrecht. Organisaties of ondernemingen in de creatieve industrie moeten in de provincie Utrecht gevestigd zijn. Verder is van belang dat met de lening een investering wordt gedaan die ten goede komt aan de Utrechtse cultuursector.

Lenen en trainen

Wanneer je gebruik maakt van de Utrechtse Cultuurlening, dan heb je toegang tot ons trainings- en begeleidingsprogramma tegen een sterk gereduceerd tarief (75% korting voor individuele kunstenaars en creatieven, 50% korting voor culturele instellingen, tot een bedrag van maximaal € 1.000,00). De kerngedachte van het Lenen en Trainen-programma is dat kunstenaars en culturele organisaties behalve financiële ondersteuning, ook steeds meer aangewezen zullen zijn op hun vermogen om te ondernemen. Hoe zet je je creatieve kapitaal om in economische waarde? Met de versterking van ondernemende competenties en vaardigheden vergroot je je potentieel en investeer je in de toekomst van jezelf en je onderneming.

Vier redenen om aan het programma mee te doen

 • Zeer betaalbaar getraind of gecoacht worden.

 • Advies op maat ontvangen op uiteenlopend aantal onderwerpen.

 • Combinatie van zowel individuele begeleiding en groepstraining is mogelijk, evenals het aanvullen met andere onderdelen (zoals de strategische financiële meerjaren analyse voor culturele organisaties).

 • Je lening wordt een opstap naar een financieel gezonde, zelfstandige beroepspraktijk.

Informatie cultuurlening aanvragen

Voorwaarden

De Cultuurleningen zijn er voor zelfstandigen en instellingen die aantoonbaar beroeps-/bedrijfsmatig werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Nederland.
Om een cultuurlening te kunnen aanvragen dien je aan enkele voorwaarden te voldoen en enkele documenten paraat te hebben.

We vragen voor de aanvraag van een Cultuurleningeen kunstvakdiploma. Twijfel je of jouw diploma toereikend is of heb je geen kunstvakdiploma? Dit hoeft geen probleem te zijn; in dat geval beoordelen onze adviseurs jouw beroepspraktijk aan de hand van aangeleverde documenten en extra informatie.

Lees voordat je de aanvraag doet de veelgestelde vragen over het aanvragen van een Cultuurlening.

Je ontvangt na het doen van de aanvraag via het aanvraagformulier een bevestiging en er wordt contact opgenomen voor aanvullende documenten en informatie. Vervolgens wordt je aanvraag toegewezen aan een van onze adviseurs. Hij of zij neemt contact met je op voor het maken van een afspraak en neemt je aanvraag verder in behandeling. De adviseur geeft advies uit aan het Fonds Cultuur Financiering, die het besluit neemt. Bij goedkeuring wordt het leenbedrag overgemaakt.

Documenten

Voor culturele organisaties:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs tekenbevoegden;
 • Kunstvakdiploma van degene die de instelling vertegenwoordigt of beoordeling van onze adviseur;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Oprichtingsakte of statuten (indien van toepassing);
 • Recent bankafschrift lopende zakelijke rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Voor aanvragen groter dan € 10.000,-: een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose.

Voor zelfstandigen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs;
 • Kunstvakdiploma of beoordeling door adviseur;
 • Curriculum Vitae;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Recent bankafschrift lopende (zakelijke) rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Voor aanvragen groter dan € 10.000,-: een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • BKR-registratie (indien van toepassing);
 • Aangifte inkomstenbelasting laatste jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose;
 • Overzicht van de (netto) inkomsten en uitgaven van jou en je eventuele partner.

Extra

Welke overwegingen er komen kijken bij het aangaan van deze financiële verplichting? Eefje Korsten, expert op het gebied van financieren, belicht vier belangrijke elementen.

Bedrijfseconoom Alexander Ramselaar heeft ruim twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven en deelt zijn nuchtere blik op lenen in de cultuursector.

Of wil je weten wat een lening voor je praktijk kan opleveren? Onze leningnemers delen hun ervaringen.

Is cultuurlenen iets voor jou(w organisatie)? Volg de Besliskaart.

Aanvragen

De Utrechtse Cultuurlening is een initiatief van Cultuur+Ondernemen, provincie en gemeente Utrecht en het K.F. Hein Fonds. Het K.F. Hein Fonds is het eerste aanspreekpunt en verzorgt de inhoudelijke toets voor de lening. Wij verzorgen het financiële traject en beoordeling.

Wil je meer informatie of heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met Ronald Rommes van het K.F. Hein Fonds.

Weet je nog niet zeker of een cultuurlening de beste optie is of wil je meer weten over financiering, vraag dan een oriëntatiegesprek aan.

Vraag hier een Cultuurlening aan.

Wie een Cultuurlening verkrijgt van Fonds Cultuur+Financiering, moet die ook weer terugbetalen. Het Fonds Cultuur+Financiering beoordeelt elke aanvraag na een zorgvuldige afweging. Cultuur+Ondernemen adviseert, maar is niet verantwoordelijk voor de toekenning of afwijzingsbesluiten van het Fonds.

Partners

Gemeente Utrecht
KF Heinfonds
Utrechtse Cultuurlening
Provincie Utrecht
Pauline Rudolph

Pauline Rudolph

Projectmedewerker financiële faciliteiten