Skip naar content
Skip naar content

Begeleiding Mentoring Kunstenaar Start

  • Voor startende kunstenaars
  • Met bijdrage Kunstenaar Start van Mondriaan Fonds

Sinds 2012 bieden het Mondriaan Fonds en Cultuur+Ondernemen in een gezamenlijk programma de mogelijkheid van mentoring aan voor startende beeldend kunstenaars.

Mentoring Kunstenaar Start is een programma-op-maat, dat kunstenaars met een bijdrage Kunstenaar Start ondersteunt bij hun ondernemerschap en ontwikkeling op artistiek-inhoudelijk vlak. Doel van het project is de inhoudelijke expertise van succesvolle en ervaren beeldend kunstenaars en curatoren te koppelen aan gemotiveerde startende kunstenaars. De know-how en de ervaring wordt ingezet voor een nieuwe generatie. De kunstenaars worden begeleid bij het realiseren van hun ambities en plannen, bij hun artistieke ontwikkeling, professionalisering en positionering.

Voor wie

Alleen kunstenaars met een toekenning Kunstenaar Start van het Mondriaan Fonds kunnen zich binnen twee jaar aanmelden voor dit gezamenlijke mentoringprogramma.

Cultuur+Ondernemen is verantwoordelijk voor het proces van de aanmeldingen, de matching en opdrachtverstrekking aan de mentoren. De projectleider mentoring is de contactpersoon voor alle (potentiële) mentees en mentoren en is ook verantwoordelijk voor de impactmetingen die wij samen met het Mondriaan Fonds ieder jaar goed bestuderen ter verbetering, verrijking en aanscherping van het programma.

Het team mentoren

Het Mondriaan Fonds en Cultuur+Ondernemen werken dus al ruim 10 jaar samen om jonge talentvolle beeldend kunstenaars een extra impuls te geven en zijn ook samen verantwoordelijk voor de goede samenstelling van het team mentoren (dat altijd in beweging is). Het team is samengesteld uit zo’n veertig ervaren beeldend kunstenaars en curatoren.

De mentoren zijn naast hun kennis en ervaring ook geselecteerd op basis van specifieke mentoring- of begeleidingskwaliteiten. Alle mentoren hebben grote bekendheid en waardering verworven in hun vak, een (inter-)nationale beroepspraktijk, zijn kritisch en respecteren het talent van anderen. Ze stimuleren hun mentees om zich continu artistiek verder te ontwikkelen en zich te professionaliseren op het gebied van cultureel ondernemerschap.

Ervaringen van deelnemers

Circa 30 kunstenaars per jaar (dus in 2022 inmiddels al 330 in totaal) die een mentoringtraject hebben gevolgd, zijn zeer positief. Ze waarderen mentoring gemiddeld met een 9. Ze geven aan dat zij door het traject een beter inzicht hebben gekregen in hun positie en zichtbaarheid in het veld. En laten weten een duidelijke ontwikkeling in hun werk hebben doorgemaakt onder begeleiding van hun mentor. De ontwikkeling tijdens het traject heeft zowel een artistiek-inhoudelijke als een zakelijke kant.

Mijn mentor heeft mij ook gestimuleerd om binnen het 'ondernemender denken' vooral ook bij mezelf te blijven, en dat ondernemen niet te 'forceren' en het te zien als iets wat ik mezelf opleg, maar er meer op te vertrouwen dat dit iets is wat voort kan vloeien uit mijn werk.

Veelgenoemde onderwerpen waaraan gewerkt wordt tijdens het traject zijn:

  • Professionaliteit en ontwikkeling kunstenaarschap
  • Netwerk en het leggen van contacten
  • Reflectie en keuzes maken
  • Zelfvertrouwen
  • Wisselwerking met publiek, kunstpodia, galeries, curatoren en musea
  • Het scherper formuleren van artistiek en zakelijke doelstellingen
  • Artistiek-inhoudelijke ontwikkeling
The mentoring program helped me to get a new perspective on my work and helped me to stay focused in these difficult times. The mentoring program also was a great opportunity to discuss my work with a fellow more established artist and get very detailed feedback. I also really appreciated learning about all the insights on how my mentor built her career and what her initial and current struggles are.

Jarenlange samenwerking

In 2012 nam het Mondriaan Fonds contact op met Cultuur+Ondernemen. Het Fonds signaleerde een groeiende vraag onder beginnende kunstenaars aan begeleiding door ervaren vakgenoten en wilde als Fonds graag een extra bijdrage leveren aan de effectiviteit van de Startstipendia die zij uitreikten aan jong talent. Zij namen contact met Cultuur+Ondernemen op omdat wij in 2005 de initiator waren van Mentoring in de kunst in Nederland, en sindsdien al vele jonge makers hadden gematcht aan ervaren vakgenoten.

Partners

Partner logo