Skip naar content

Stap 1 Drie inkomstenscenario’s

Hoeveel geld heb je nodig?

De organisatie waarin je werkt, wil een project realiseren. Maar de inkomsten zijn nog niet zeker: je hebt bijvoorbeeld geen volledige dekking door toezeggingen van fondsen, subsidieverstrekkers of andere financiers. En je weet niet hoeveel publieksinkomsten het project gaat opleveren. Toch heeft je organisatie vertrouwen dat het goed komt, en daarom durven jullie in het project te investeren. Jij bent op zoek naar financiers die net zo overtuigd zijn, en bereid zijn om al dan niet tijdelijk geld beschikbaar te stellen.

Op weg naar financiering

In dit stappenplan vind je handige tips en verdiepende informatie. Je zoekt uit welke geldbronnen geschikt zijn en bepaalt welke financiers je gaat benaderen. Tot slot bedenk je hoe je hen overtuigt.

Verschillende scenario’s

De eerste stap is uitzoeken hoeveel tijdelijke financiering je nodig hebt, en hoeveel geld je uiteindelijk kunt terugbetalen. Omdat je niet zeker weet wanneer en hoeveel inkomsten je organisatie gaat realiseren, is het goed om met verschillende scenario’s rekening te houden. Je ziet dan beter waar de risico’s liggen. Een financier vindt het belangrijk dat je dit helder hebt.

Actie Maak drie inkomstenscenario’s

  1. Stel vast waar je organisatie het geld precies aan wil besteden.
  2. Breng in kaart wat de kosten hiervan gaan zijn, en wanneer je die moet betalen. Denk ook aan de interne kosten van je organisatie, honoraria voor diensten van anderen en eventuele kosten van financiers zoals rente en afsluitprovisies. En houd rekening met een post onvoorzien.
  3. Bepaal vervolgens hoeveel inkomsten je in totaal verwacht. Werk drie verschillende inkomstenscenario’s uit: best case, medium case en worst case. In het beste geval ontvang je evenveel of zelfs meer inkomsten dan verwacht. In de medium case kun je met de inkomsten achteraf de kosten terugbetalen, maar heb je geen winst gemaakt. In het slechtste geval ontvang je nauwelijks inkomsten, of zelfs niets.
  4. Bereken hoeveel financiering je per scenario nodig hebt om de periode te overbruggen tot je die inkomsten ontvangt.

Klaar voor de volgende stap?

Weet je nu hoeveel financiering je minstens nodig hebt?

Ga dan naar stap 2, en vind uit welke geldbronnen passen bij jullie situatie.

Heb je meer tijd nodig om uit te zoeken hoeveel geld je organisatie nodig heeft? Gebruik dan stap 1 als checklist. Kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met Cultuur+Ondernemen. We helpen je graag vooruit.