Skip naar content

Verdieping Een investeringsfonds speciaal voor de popmuziek

Onlangs is er een nieuwe regeling geïntroduceerd voor de popmuziek. Een investeringsregeling die het voor popartiesten mogelijk maakt een nieuwe stap in hun carrière te zetten. De regeling beoogt een opstap te zijn voor het opnemen van nieuw materiaal of het ontwikkelen van een live-act. Het doel is de popartiest in staat te stellen zijn of haar verdienmodel structureel te verbeteren. Een belangrijke aanvulling op het palet aan financieringsmogelijkheden voor popartiesten. De regeling is per januari 2019 beschikbaar en aan te vragen via het Stimuleringsfonds en Fonds Podiumkunsten.

De Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven neemt samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI), het Fonds Podiumkunsten (FPK) en de Sena het initiatief voor een investeringsfonds voor popmuziek. Door samenwerking tussen de genoemde partijen beschikt het fonds over 900.000 euro per jaar in de periode 2019-2021. Het fonds wordt via twee regelingen bij het SCI en het FPK uitgevoerd.

Waarom een investeringsfonds voor popmuziek?

Het fonds wil ruimte maken om te investeren in de carrièreontwikkeling van artiesten die al enige tijd werkzaam zijn in de popmuziek. Nederland heeft een relatief kleine thuismarkt voor popmuziek. Het is daarom niet alleen lastig voor sommige artiesten een redelijk inkomen te verdienen, maar er is ook weinig ruimte om te investeren in bijvoorbeeld het opnemen van nieuw materiaal of het ontwikkelen van een goede live-act.

Het fonds kan de investeringsruimte vergroten en zo een extra impuls geven aan de carrièreontwikkeling van een artiest. Doel is een structurele verbetering van het verdienmodel van de betreffende artiest. Hiermee haakt het fonds ook aan de Fair Practice Code, van groot belang voor de aangesloten partijen.

De regelingen zijn aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Fonds Podiumkunsten. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ziet potentie om bijzondere projecten mogelijk te maken waarbij talent uit de popmuziek en de ontwerpende sectoren in kruisbestuiving zorgen voor innovatie aan beide kanten. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt met deze regeling popartiesten in het zetten van de volgende stap in hun carrière.