Skip naar content

Verdieping Eerste resultaten van het project 'Gestapeld Financieren'

Voor kunstenaars, creatieven en culturele instellingen is het vraagstuk van ‘gestapeld financieren’ complex: zij zijn naast hun eigen inkomsten vaak afhankelijk van subsidies, bijdragen van fondsen, mecenassen en sponsoring. Cultuur+Ondernemen onderzoekt, samen met de HvA, HU en CrowdfundingHub hoe financieel adviseurs al die verschillende financieringsvormen kunnen combineren voor een optimale aanvraag. De eerste resultaten van het twee jaar durende onderzoek zijn nu bekend en zijn een vergelijking van de vier typen financieel adviseurs.

Geld lenen is voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) moeilijker geworden, omdat banken vaker financieringsaanvragen afwijzen. Daardoor ontstaan alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, online werkkapitaal, factoring en leasing. Dit leidt tot combinaties van financieringsvormen, ook wel ‘gestapeld financieren’ genoemd. Het MKB en hun adviseurs hebben veel ervaring met bankleningen, maar niet met deze combinatie van nieuwe financieringsvormen.

Voor kunstenaars, creatieven en culturele instellingen is het vraagstuk van ‘gestapeld financieren’ misschien nog wel complexer. Immers, zij zijn naast hun eigen inkomsten veelal ook afhankelijk van subsidies, bijdragen van fondsen, mecenassen en sponsoring. Een financieringsstructuur waar banken en alternatieve financiers doorgaans minder vertrouwd mee zijn, laat staan de beperkte mogelijkheden tot het stellen van zekerheid. Dat vormde een extra reden voor Cultuur+Ondernemen in het consortium Gestapeld Financieren te participeren.

De vraag die centraal staat in het onderzoek is: Hoe kan de financieel adviseur de vele verschillende financieringsvormen, met behulp van een overzichtelijk stappenplan, combineren en tot een optimale passende financieringsaanvraag komen?

Recent is een eerste verkenning naar de kennis van en keuze voor financieel adviseurs uitgevoerd. Vier typen financieel adviseurs zijn met elkaar vergeleken: bankiers, accountants, MKB Kredietcoaches en onafhankelijke financieringsadviseurs. Hoe goed zijn adviseurs op de hoogte van nieuwe financieringsvormen en het combineren daarvan? Voorlopige resultaten bevestigen dat gespecialiseerde financieel adviseurs meer kennis hebben over alle varianten en dat bankiers de voorkeur voor bancaire financieringsvormen. De accountants hebben in het algemeen minder kennis dan andere adviseurs. Meer lezen, zie link.

De eerste resultaten stemmen overeen met ervaringen die Cultuur+Ondernemen de afgelopen jaren heeft opgedaan in vele advies- en begeleidingstrajecten voor kunstenaars, creatieven en culturele instellingen. In deze trajecten adviseerde en voerde Cultuur+Ondernemen de regie om tot passende invulling van het financieringsvraagstuk voor hen te realiseren. Kennis van de verschillende financieringsvormen en –varianten, matching, adequate structurering en timing vormden steeds de essenties van een succesvol traject in combinatie met een overtuigend financieringsmemorandum. Accountants en bankiers werden in deze trajecten door Cultuur+Ondernemen in samenwerking met de klant ingezet op hun specifieke kennisgebieden.

Cultuur+Ondernemen denkt met haar participatie in het consortium Gestapeld Financieren een bijdrage te kunnen leveren aan een betere toegang tot de financieringsmarkt voor kunstenaars, creatieven en culturele instellingen.

Het project wordt geleid door de lectoren dr. Frank Jan de Graaf (+FinanceLab van de Hoge School van Amsterdam) en dr. Lex van Teeffelen (lector Financieel-Economische Advisering Hoge School Utrecht) en CrowdfundingHub. Zij werken als initiatiefnemers in het consortium naast Cultuur+Ondernemen samen met:

Op afstand zijn de Universiteiten van Amsterdam en Antwerpen bij het project betrokken. Het onderzoeksproject loopt twee jaar. SIA Raak MKB een subsidie heeft toegekend.