Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Vier scenario's over het cultuurpubliek van de toekomst

Sinds de uitbraak van het covid-19-virus in Nederland vindt de cultuursector zichzelf noodgedwongen opnieuw uit. Nu duidelijk wordt dat beperkende maatregelen in meer of mindere mate nog wel even zullen gelden, is het tijd om te reflecteren op de afgelopen hectische periode en om na te denken over de toekomst van de sector. Want hoe bereik en bedien je bezoekers ook over 10 tot 15 jaar, zowel off- als online?

De komende jaren veranderen de behoeften en de manieren waarop het toekomstige publiek aan cultuur zal deelnemen. Eén van de manieren om toekomstbestendigheid van je langetermijnvisie te toetsen óf te ontwikkelen is door scenario’s te gebruiken. DEN maakte samen met professionals van binnen en buiten de sector vier scenario’s over het cultuurpubliek van de toekomst.

De scenario’s zijn geen prognoses of voorspellingen, maar verhalen van de verschillende richtingen waarin de samenleving zich kan ontwikkelen. De scenario’s zijn gericht op de vragen: Hoe ziet in de toekomst het cultuurpubliek eruit? Wat beschouwen ze als cultuur en hoe beleven ze cultuur (zowel passief als actief) gezien de toenemende digitale transformatie in de samenleving? Deze scenario’s helpen ons na te denken over veranderingen en de betekenis ervan voor de cultuursector. Het doel van deze toekomstscenario’s is om de kansen en uitdagingen te benoemen en vervolgens handelingsperspectieven te definiëren.

Individuele instellingen en makers kunnen deze scenario’s gebruiken om de toekomstbestendigheid van hun huidige strategie te toetsen of om een langetermijnstrategie te ontwikkelen. Hiermee vergroot de sector haar weerbaarheid en wendbaarheid, zodat we blijven werken aan een relevante, innovatieve, toekomstbestendige cultuursector, die internationaal toonaangevend blijft.

Lees de vier toekomstscenario's bij DEN >