Skip naar content
Skip naar content

Nieuws Tweede editie Digitaal DNA van start

De druk in de cultuursector om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen is groot. Digitalisering kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. In 2020 hebben Cultuur+Ondernemen, DEN en New Nodes het project Digitaal DNA uitgevoerd. Dat krijgt nu een vervolg.

Digitaal DNA 1

In 2020 is samen met organisaties uit de cultuursector verkend op welke wijze digitale technologie organisaties in de cultuursector kan helpen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Je leest hier meer over in deze publicatie.

Digitaal DNA 2

De drie organisaties hebben besloten hieraan nu een vervolg te geven met Digitaal DNA 2. Waar Digitaal DNA 1 in het teken stond van verkenning en inventarisatie, ligt nu de focus op verdieping en kennisontwikkeling. Concrete en actuele vraagstukken over digitale verdienmodellen vormen hiervoor de basis.

Vier organisaties, vier vraagstukken

De deelnemende organisaties zijn Opera Zuid in Maastricht, Theater Concordia in Enschede, het Nederlands Jazz Archief en de Noorderkerkconcerten, beide in Amsterdam. Zij buigen zich de komende tijd over vragen zoals: hoe bouw je een verdienmodel rondom de livestream van een operavoorstelling? en hoe neem je als theaterpodium drempels weg bij artiesten om hybride voorstellingen te kunnen aanbieden?

Het eerste doel van Digitaal DNA 2 is samen te zoeken naar manieren om deze kwesties aan te pakken, en de ontwikkelde kennis hierover breed te delen. De organisaties gaan de komende maanden niet alleen aan de slag met het eigen vraagstuk, maar denken en werken ook mee aan de aanpak van de digitaliseringsvraag van de andere organisaties. In maandelijkse bijeenkomsten zullen zij samen sparren, brainstormen en ervaringen uitwisselen om aan mogelijke oplossingen te werken.

Community of Practice

Het tweede doel bestaat uit samen werken, samen leren en het delen van leerervaringen. De organisaties vormen daartoe samen een ‘Community of Practice’ (CoP): een praktijkgerichte gemeenschap van personen (vaak van verschillende organisaties) die vraagstukken en oplossingen met elkaar uitwisselen om hiervan te leren. Deze leerresultaten zullen ook breed met de cultuursector worden gedeeld, onder meer via de social media-kanalen van de deelnemende organisaties.

Digitaal DNA 2 loopt tot en met juni 2021.

DEN Kennisinstituur cultuur + digitalisering
New Nodes
ESF