Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Digitaal DNA - Inzicht #1 Toepassing digitale verdienmodellen staat in de kinderschoenen

In project Digitaal DNA hebben we drie inzichten opgedaan over het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen door digitale innovatie in de culturele sector. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van januari t/m april 2020. Hierbij het eerste inzicht:

De cultuursector is net gestart met het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen

Bij verdienmodellen denken mensen vaak aan het vergroten van inkomsten. En hoewel dat ook voor culturele organisaties een belangrijk onderdeel is van een verdienmodel, gaat het ook over andere vragen. Hoe zorg je ervoor dat je een zo groot en breed mogelijk publiek op een betekenisvolle manier bereikt én hoe zorg je ervoor dat je dit op een economisch duurzame manier doet? Voor organisaties in de cultuursector gaat het verdienmodel over het vergroten van het aanbod, het bereik, de impact én de inkomsten.

Digitalisering kan aan ieder van die onderdelen een bijdrage leveren, maar voor veel organisaties is ook dat begrip relatief nieuw. Veel organisaties hebben inmiddels (een deel van) hun aanbod gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt. Het blijkt vervolgens een stuk lastiger om hiermee bereik, impact of inkomsten te vergroten. Gelukkig zijn er heel veel voorbeelden van manieren waarop organisaties binnen en buiten de cultuursector digitale technologie toepassen in de ontwikkeling van hun verdienmodel.

Digitale innovatie
1. Digitale innovatie is veel meer dan alleen het inzetten van nieuwe technologie.
2. Digitale innovatie gaat om het introduceren van nieuwe paradigma’s, gedreven door technologie.
3. Nieuwe spelers hebben een voorsprong op gevestigde partijen.
4. Digitale innovaties laten zich slecht voorspellen.
5. Innovatie is hard werken: de technologie temmen en de waarde ervan benutten.

  In het volgende overzicht zie je verschillende manieren waarop organisaties in de cultuursector digitale technologie kunnen inzetten om hun verdienmodel te verstevigen.

  Tabel Digitaal DNA
  Tabel 1. Inzet van digitale technologie in verschillende onderdelen van het verdienmodel

  Op dit moment is het werken aan digitale verdienmodellen in de cultuursector beperkt tot een klein aantal organisaties. De kennis en ervaring blijft hierdoor beperkt. De sector heeft er baat bij dat een groter aantal organisaties actief werkt aan digitale verdienmodellen, dat dit onderwerp breed binnen organisaties en binnen de sector op de agenda komt en dat ervaring hierover wordt gedeeld.

  Advies aan organisaties en individuen in de cultuursector

  • Maak een bewuste keuze als organisatie om tijd en aandacht te maken voor het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen.
  • Spreek die ambitie uit en maak iemand verantwoordelijk.
  • Zorg voor breed draagvlak.
  • Betrek ook directie en bestuur, toezichthouders, makers en ondersteuners.
  • Het verdienmodel gaat iedereen aan.
  • Werk waar mogelijk samen met andere organisaties.
  • Om investeringen in tijd en geld te delen en om kennis en ervaring te delen.

  Wat kun je morgen doen

  Deel je ervaringen
  Leren doe je niet alleen! Onderneemt jouw organisatie concrete initiatieven om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen met behulp van digitale technologie? Laat het ons weten via dit formulier. Op deze manier kunnen we initiatieven volgen, ondersteunen en delen.

   Ontdek ook inzicht #2 en inzicht #3 uit Digitaal DNA.

   Oriëntatiegesprek

   Extra hulp nodig bij het vinden van een geschikt digitaal verdienmodel, of het vinden van een link tussen digitale strategieën en ondernemerschap? Vraag dan kosteloos een oriëntatiegesprek aan met Susanne Moed of een van onze adviseurs.

   Digitaal DNA is een initiatief van DEN, New Nodes en Cultuur+Ondernemen

   Logo DEN - Kennisinstituut Cultuur & Digitalisering
   Logo New Nodes   Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie