Skip naar content
Skip naar content

Ervaringsverhaal Slagkracht - Bellen met ... Greetje Sluijs

Dit najaar gaat een groep zakelijk verantwoordelijken op bezoek bij drie gerenommeerde zakelijk leiders/directeuren uit de creatieve- en culturele sector. Bezoeken die hen inspireren in hun leiderschap, handvatten geven in het praktisch leiden van hun organisatie en hen helpen om zichzelf te positioneren in het veld. Op 13 oktober 2022 vond het tweede bezoek plaats bij het Centraal Museum in Utrecht en ontmoetten we zakelijk directeur Marco Grob.

Welke lessen deden de deelnemers op? En wat namen ze mee naar huis? We belden met Greetje Sluijs, zakelijk leider bij Vis à Vis, om te horen wat zij heeft meegenomen uit het bezoek.

Op wat voor soort plek kwam je terecht?

Greetje: “Het Centraal Museum is een heel mooi museum middenin Utrecht, gevestigd in prachtige, oude panden, een voormalig klooster en onlangs heel mooi verbouwd.

Het Centraal Museum is een heel ander soort organisatie dan Vis à Vis en toch bleken er ook veel raakvlakken te zijn. De financiële structuur van culturele organisatie is vergelijkbaar. Deels afhankelijk van subsidies en deels van eigen inkomsten. Beleidsmatig kom je vergelijkbare vraagstukken tegen.”

Waarom doe je mee aan Zakelijk leiders op toer?

Greetje: “Ik ben nog maar een half jaar zakelijk leider bij Vis à Vis en ik heb behoefte aan kennis en ervaringen van andere zakelijk verantwoordelijken. Hoe pakken zij het aan en wat kan ik ervan meenemen in mijn werk? Ik dacht in eerste instantie dat het misschien wat ongemakkelijk zou zijn om alleen maar kennis overgedragen te krijgen, maar we gaan echt in gesprek met elkaar. Er vindt uitwisseling van ervaringen plaats waardoor ik geïnspireerd raak en waardevolle lessen op doe. Marco is heel toegankelijk. Ik vond dat hij een heel eerlijk en persoonlijk verhaal vertelde. ”

Welke les leerde Marco jou?

“Ik vond het heel inspirerend om te zien hoeveel tijd hij investeert in het contact houden met de organisatie en hoe hij zorgt voor verbinding binnen zo’n grote organisatie als het Centraal Museum. Dat doet hij door bijeenkomsten te organiseren en gesprekken met elkaar te hebben over de zachte kant van de bedrijfsvoering. Dat vind ik ook heel belangrijk, maar sneeuwt snel onder door mijn dagelijkse werkzaamheden.”

Vier personen in beeld bij rondleiding in Centraal Museum Utrecht
Greetje Sluijs in gesprek met Marco Grob, fotograaf Sanne Wiltink

Welke uitspraak van Marco staat je bij?

“Marco had het over de beeldspraak dat je als zakelijk leider niet op de bodem moet blijven zwemmen, maar jezelf af en toe omhoog moet trekken naar de oppervlakte. Want op de bodem voelt elke hobbel die je tegenkomt heel hoog. Ik herken dat heel erg: je laten leven door de waan van de dag. Als zakelijk leider moet je zoveel ballen omhoog houden, en ik ben geneigd om direct te reageren op wat er op mij afkomt. Terwijl het zo belangrijk is om naar boven te zwemmen, overzicht te krijgen, lange lijnen te zien. Dat is de kunst.”

Wat neem je mee naar huis?

“Er is geen duidelijke functieomschrijving voor de zakelijk leider. Ik vind het daarom erg waardevol om te horen hoe andere zakelijk leiders die rol invullen. En hoe persoonlijk het ook is. Dat kwam ook naar voren in beide bezoeken die we hebben gehad. Het is niet een gesprek van ‘kijk mij eens shinen’, maar een eerlijk gesprek waar je allemaal tegenaan loopt.

Dit zorgt er ook voor dat ik ben gaan reflecteren op mijn eigen functioneren en handelen en scherp te kijken hoe ik het invul hier bij Vis à Vis.”

7 personen in een kantoorruimte van Centraal Museum Utrecht
Deelnemers "Slagkracht - Zakelijk leiders op toer" samen met Marco Grob (midden staand), fotograaf Sanne Wiltink

Bio Greetje Sluijs
Sinds 1 april 2022 is Greetje Sluijs zakelijk leider bij Theatergezelschap Vis à Vis. Zij deed een master cultuur en media aan de Universiteit van Amsterdam en is als productiemedewerker ooit begonnen bij het operagezelschap Opera Spanga. Daar groeide ze door als producent en zakelijk leider en leerde ze het vak in alle facetten kennen. Om haar financiële kennis te vergroten heeft ze een boekhoudopleiding gevolgd. Als financieel medewerker bij Tweetakt festival heeft ze dit in de praktijk kunnen toepassen. Na Tweetakt is zij naar Vis à Vis gegaan om als assistent-zakelijk leider verder te verdiepen in het vak.

Profielfoto Greetje Sluijs
Greetje Sluijs

Ontwikkelprogramma

Begin 2022 lanceerde Cultuur+Ondernemen het ontwikkelprogramma Slagkracht, waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt om je te ontwikkelen en te professionaliseren binnen de zakelijke kant van de culturele en creatieve sector. Met Slagkracht bieden we een online en offline platform waar je maandelijks aan een programma kunt deelnemen over uiteenlopende onderwerpen, waarmee je een stevige basis legt in je vak.