Skip naar content
Skip naar content

Ervaringsverhaal Slagkracht - Bellen met ... Eelco Tanghe

Dit najaar gaat een groep zakelijk verantwoordelijken op bezoek bij drie gerenommeerde zakelijk leiders/directeuren uit de creatieve- en culturele sector. Bezoeken die hen inspireren in hun leiderschap, handvatten geven in het praktisch leiden van hun organisatie en hen helpen om zichzelf te positioneren in het veld. Op donderdag 24 november 2022 vond het laatste bezoek plaats bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA) en ontmoetten we directeur Clayde Menso.

Welke lessen deden de deelnemers op? En wat namen ze mee naar huis? We belden met Eelco Tanghe, Hoofd Financiën bij Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, om te horen wat hij heeft meegenomen uit het bezoek.

—-------------

Waarom deed je mee aan dit programma?

Eelco: “Ik heb meegedaan omdat ik sinds augustus nieuw ben in de culturele wereld als financieel manager bij de schouwburg in Leeuwarden. Ik vind het belangrijk om buiten mijn eigen organisatie te kijken. Je eigen organisatie is belangrijk, maar belangrijker is hoe je als organisatie verhoudt tot het geheel. Bedrijfsblindheid kan je redelijk gauw te pakken hebben. Op deze wijze kun je uit de waan van de dag stappen en reflecteren op de gang van zaken. Ik wil met overstijgend vermogen nagaan of we echt met de juiste dingen bezig zijn. Daar helpt een programma als dit heel erg mee, om nieuwe inzichten op te doen.”

Op wat voor plek kwam je terecht?

“ITA is een bruisende plek. Ik was verbaasd hoeveel mensen er werken. Er werken rond de 200 mensen vast in dienst, bij ons werken zo’n 40 medewerkers. Het is een prachtig historisch pand en de zalen waren schitterend. De grote zaal is luxe, het leek alsof we in een paleis rondliepen. Daarnaast viel het me op dat het schoon en opgeruimd is. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ze hebben het goed voor elkaar.”

foto van Clayde Menso op podium met microfoon in de hand
Clayde Menso, fotograaf Fabian Calis

Wat is je bijgebleven van het gesprek met Clayde?

“Zijn rust en bevlogenheid staken er voor mij bovenuit. Clayde lijkt mij niet een hiërarchische directeur, maar iemand met een toegankelijke uitstraling, iemand bij wie je als medewerker terecht kan. Hij lijkt oog te hebben voor alle facetten van de organisatie, van het uitzetten van beleid dat moet matchen met het personeelsbestand tot de relatie met de gemeente en fondsenverstrekkers onderhouden. Daarnaast denk ik dat het heel sterk is dat hij, opererend in de cultuursector, een bedrijfskundige en bestuurskundige invalshoek heeft.”

Wat neem je mee naar De Harmonie in Leeuwarden?

“Ik vind het interessant hoe ITA omgaat met thema’s als werkdruk, je draai vinden als organisatie na coronajaren, enorme energielasten en een personeelsbestand dat te krap is. Ze kunnen nu bijvoorbeeld niet alle voorstellingen draaien. Wij lopen tegen dezelfde punten aan. Ik vroeg mij af, ligt het aan ons? Maar na alle bezoeken zie ik dat iedereen wordt geconfronteerd met hoe de wereld aan het veranderen is en daar direct de gevolgen van ondervindt. Niets is meer vanzelfsprekend. Het is interessant om de achtergrond van de bedrijfsvoering van de organisaties te horen, van zowel de plekken die we hebben bezocht alsook van de andere deelnemers. En dan te beseffen dat we niet uniek zijn.”

Wat heb je uit het programma gehaald?

“Wat ik het meest belangrijk vind, is dat je mensen leert kennen in hetzelfde werkveld. Dat je bij ze aan kan kloppen en vragen hoe zij erin staan. Ik geloof in samenwerken en niet constant zelf het wiel uit te hoeven vinden. Verder vind ik het bijzonder dat er zoveel verschillende soorten organisaties in hetzelfde werkveld zitten. Het eerste bezoek aan het HEM en dan hier nu bij ITA, dat is een wereld van verschil. Maar de basis is gelijk: het brengen van cultuur. En hoe daar invulling aan wordt gegeven is enorm persoonsafhankelijk.”

Bio Eelco Tanghe

Eelco Tanghe (1989) is geboren en getogen in Friesland en wonend in Franeker met vrouw en dochter (7 maanden). Eelco heeft een bedrijfskundige achtergrond met Change Management als specialisme. Daarnaast heeft hij kortgeleden de studie tot Register Controller (RC) afgerond. De rode draad in zijn functies is altijd financieel, maar wel in verschillende sectoren. Sinds augustus 2022 is hij werkzaam bij De Harmonie. Als Hoofd Financiën is hij verantwoordelijk voor het financiële gedeelte en de aanpalende zakelijke kant van de organisatie, zowel intern als extern.

Eelco Tanghe Linked In
Eelco Tanghe

Ontwikkelprogramma

Begin 2022 lanceerde Cultuur+Ondernemen het ontwikkelprogramma Slagkracht, waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt om je te ontwikkelen en te professionaliseren binnen de zakelijke kant van de culturele en creatieve sector. Met Slagkracht bieden we een online en offline platform waar je maandelijks aan een programma kunt deelnemen over uiteenlopende onderwerpen, waarmee je een stevige basis legt in je vak.