Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Jaarverslag 2019

Samen de toekomst in

Dit jaarverslag blikt terug op het eerste jaar van ons Werkprogramma 2019-2020. Met onze activiteiten op de thema’s ondernemen, besturen en financieren sluiten wij aan bij de vraagstukken die actueel en relevant zijn voor onze doelgroepen.

Culturele organisaties, kunstenaars en creatieven: ze zijn er in alle soorten en maten. Sommigen zijn zeer succesvol. Maar een groot deel is financieel kwetsbaar. Als kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector willen we culturele organisaties, kunstenaars en creatieven ondersteunen in hun ondernemerschap zodat ze steviger staan. Ze kunnen bij ons terecht voor kennis en ontmoeten elkaar, online en offline. Zo kunnen deze creatieve professionals doen waar ze goed in zijn, leggen we een stevig fundament voor een vitale culturele sector en kan de samenleving optimaal profiteren van cultuur.

In ons Werkprogramma 2019-2020 hebben we geformuleerd wat de pijlers zijn onder een vitale culturele sector: durf en professionaliteit, geld en fatsoenlijk bestuur. In 2019 hebben we gewerkt aan het versterken van deze drie pijlers. Dit doen we door onze kennis te delen, nauw contact te hebben met onze stakeholders en doelgroepen, de impact van onze activiteiten te meten en te experimenteren.

In dit verslag vindt u een terug- en vooruitblik op de ontwikkeling van onze organisatie en de resultaten van onze activiteiten. Een deel van deze activiteiten maakt deel uit van ons tweejarig Werkprogramma 2019-2020: Bouwen aan het fundament van een vitale sector, waarvoor wij projectsubsidie ontvingen van het ministerie van OCW. Cultuur+Ondernemen hanteert de Governance Code Cultuur. Dat betekent dat wij de principes van de code toepassen én dat wij transparant zijn over de keuzes die wij daarin maken.

Cultuur+Ondernemen realiseerde in 2019 een omzet van € 4.386.525. Wij sluiten het boekjaar 2019 af met een positief exploitatieresultaat van € 79.335. Het saldo na bestemmingen bedraagt € 9.185. Dit saldo is toegevoegd aan de algemene reserve, waardoor de algemene reserve oploopt tot € 235.182.

Wilt u meer informatie over het jaarverslag van Cultuur+Ondernemen? Neem dan contact op met Christianne.

Jaarverslag 2019