Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Jaarverslag 2018

Werken aan het fundament onder de cultuursector

Dit jaarverslag blikt terug op het tweede jaar van ons Werkprogramma 2017-2018. Met onze activiteiten op de thema’s ondernemen, besturen en financieren sluiten wij aan bij de vraagstukken die actueel en relevant zijn voor onze doelgroepen. Dat werd bevestigd doordat het aantal organisaties en mensen, die in 2018 de weg naar ons wisten te vinden, bleef groeien.

We werken aan een stevig fundament onder een vitale en toekomstbestendige cultuursector. Dat fundament bestaat uit effectief en vindingrijk bestuur, duurzame financiering, en voortdurende professionalisering van kunstenaars, creatieven en culturele organisaties.
Dit vraagt van ons een scherp oog voor het bijzondere karakter en de complexiteit van de cultuursector. In dit jaarverslag laten wij zien hoe wij daar in 2018 aan werkten in onze programma’s Besturen en Financieren, ondersteund door de programma’s Startadvies en Kennis & Evaluatie.

2018 was voor Cultuur+Ondernemen een goed jaar. In dit laatste jaar van ons tweejarig werkprogramma behaalden wij onze doelstellingen, hadden een constructieve verbinding met onze stakeholders en verbeterden de effectiviteit van onze interne organisatie.

We sloten 2018 af met een negatief resultaat van € 108.985. We hebben dit jaar meer geïnvesteerd dan begroot in twee belangrijke instrumenten voor goed bestuur van culturele organisaties en een financieel sterkere cultuursector: de nieuwe Governance Code Cultuur en de Culturele Financieringswijzer. Door de focus op deze twee grote producties en daarnaast de ontwikkeling van een nieuwe on- en offline strategie was er minder capaciteit beschikbaar om overige inkomsten te verwerven, waardoor deze zijn achtergebleven. Verder hebben we in 2018 een relatief grote oninbare vordering moeten afboeken.

In dit Bestuursverslag vindt u eerst een terug- en vooruitblik op de ontwikkeling van onze organisatie en de resultaten van onze activiteiten. Een deel van deze activiteiten maakt deel uit van ons tweejarig Werkprogramma 2017-2018: Ondernemen voor de Cultuur, voorwaarden scheppen voor makers en culturele organisaties, waarvoor wij projectsubsidie ontvingen van het ministerie van OCW. Cultuur+Ondernemen hanteert de Governance Code Cultuur. Dat betekent dat wij de principes van de code toepassen én dat wij transparant zijn over de keuzes die wij daarin maken.

Wil je meer informatie over het jaarverslag van Cultuur+Ondernemen? Neem dan contact op met Christianne.

Jaarverslag 2018