Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Jaarverslag 2015

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Lees verder

Lees in dit jaarverslag over onze activiteiten in 2015. Het was het jaar waarin we de Talentlening ontwikkelden, de discussie losbarstte over goed bestuur en toezicht in de cultuursector en het jaar waarin we met volle kracht gewerkt hebben aan het Sectorplan Cultuur. Een jaar waarin we vele organisaties en kunstenaars stappen voorwaarts hebben zien maken.

Jaarverslag 2015