Skip naar content
Skip naar content

Vertrek Matthijs Bongertman uit de raad van toezicht

Toelichting op het vertrek van Matthijs Bongertman uit raad van toezicht Cultuur+Ondernemen.

Met ingang van 1 juli 2020 is Matthijs Bongertman teruggetreden uit de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen. Hij heeft daar in overleg met de raad van toezicht toe besloten, omdat zijn eigen organisatie, Senf Theaterproducties, een aanvraag wil gaan doen voor de Cultuur Opstart Lening, een door het ministerie van OCW in het leven geroepen regeling in het kader van de coronacrisis. Cultuur+Ondernemen voert deze regeling in samenwerking met het Fonds Cultuur+Financiering uit. De fondsmanager van Fonds Cultuur+Financiering beslist onafhankelijk over het wel of niet verstrekken van een lening. Cultuur+Ondernemen is daar geen partij in.

Na onderling overleg is geconcludeerd dat het voor Matthijs Bongertman op dit moment raadzaam is terug te treden uit de raad van toezicht om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Wij beraden ons op dit soort samenloop van belangen tussen directieposities en lidmaatschap van de raad van toezicht en hoe daar in de toekomst mee om te gaan.