Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. 

Wij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM tegen de verspreiding van het coronavirus. Meer informatie over de maatregelen die wij genoodzaakt zijn te nemen, vindt u hier.

Richtlijnen voor sponsoring van cultuur

Code Cultuursponsoring

In de Code Cultuursponsoring zijn de gedragsregels opgenomen die voor de betrokken partijen gelden bij de sponsoring van culturele activiteiten. 

Download de Code

De Code is onderschreven door alle partijen die bij de sponsoring van cultuur betrokken zijn: sponsors, gesponsorden, subsidiënten en consumentenorganisaties.

De structuur van de Code volgt die van een doorsnee wettekst: eerst komen de regels en daarna volgt de toelichting op die regels. Deze toelichting bestaat uit een Algemeen deel en een Bijzonder deel, waarbij het laatste een toelichting is op de verschillende artikelen.

Voorbeelden uit de praktijk

  • 1. Casus: een sponsor doet een aanbod voor een nieuwe sponsoringtermijn.

  • 2. Casus: twee partijen willen een sponsoringovereenkomst sluiten, maar hebben geen enkele ervaring op dit terrein.

  • 3. Casus: valt het maken van voorlichtingsfilms en documentaires ten behoeve van de sponsor, wel of niet onder de werking van de Code?

  • 4. Casus: een bezoeker van een concertzaal klaagt over snel uitverkochte concerten, kan dit de concertzaal verweten worden?

  • 5. Vraag: is het raadzaam om in eigen sponsorcontracten een bepaling op te nemen waarin wordt verklaard dat de Code Cultuursponsoring op deze overeenkomst van toepassing is?

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Martine

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht