Skip naar content
Skip naar content

Veelgestelde vragen over cultuurleningen

  • Laatste update: 11 april 2024

Vind hier antwoorden op veelgestelde vragen rondom cultuurleningen.

Veelgestelde vragen

Wat is een krediet?

Een krediet is een andere term voor een lening. Een bedrag wat je binnen een bepaalde termijn moet terugbetalen.

Wat is het bestedingsdoel?

Het bestedingsdoel is waar je de lening voor gaat gebruiken. Bekijk hier wat de mogelijke bestedingsdoelen zijn van de Cultuurlening.

Onze Cultuurleningen zijn bestemd voor investeringen in culturele of creatieve ondernemingen. Hier kun je van alles mee financieren, bijvoorbeeld: instrumenten, apparatuur, materiaal, computers, (digitale) camera’s, software, onderzoek, collectie-opbouw, presentatiemateriaal of scholing (training en begeleiding).

Wat wordt niet gefinancierd?

De lening is niet bedoeld voor kosten van levensonderhoud, rijbewijs, mobiele telefoons, calamiteiten, huur voor de eigen woning of aflossing van (studie)schulden.

Het gaat er om dat je ondernemer bent in de culturele of creatieve sector. De Cultuurlening is dus niet bedoeld voor beroepen of organisaties die daarbuiten vallen.

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag?

De behandeltijd voor een aanvraag duurt ongeveer vier tot acht weken, afhankelijk van de soort lening en of de juiste documentatie wordt aangeleverd.

Waarom een lening?

Een lening kan een aanvulling zijn op andere financieringsvormen, zoals bijv. subsidie.

Bij een subsidie moet je meestal een uitgebreide verantwoording afleggen en is er weinig ruimte om af te wijken van het plan waar je de subsidie voor hebt aangevraagd. Toch zien we vaak dat gedurende de investeringsperiode er dingen voor kunnen komen waardoor je plan net een andere wending krijgt. Met een Cultuurlening heb je de vrijheid om een koerswijziging te doen die je plan tot een hoger niveau kan tillen.

Je aanvraag wordt bij ons op hoofdlijnen beoordeeld en zoomt niet in op details. Je hoeft dus geen uitgebreide artistieke verantwoording af te leggen.

Uiteraard moet de lening wel worden terugbetaald. Dat betekent dat we een zorgvuldige financiële beoordeling uitvoeren.

Kan ik een tweede lening aanvragen terwijl mijn eerste nog loopt?

Je kunt maximaal 2 leningen tegelijk hebben bij Cultuur+Ondernemen.

Kan een aanvraag worden afgewezen?

Ja, een aanvraag kan worden afgewezen. Er is geen bezwaar mogelijk. Bij de beoordeling van alle leningen telt de financiële toetsing zwaar.

Is het mogelijk om een lening te krijgen als ik in het buitenland gevestigd ben?

Nee, je moet in Nederland gevestigd zijn.

Kan een lening ook door een stichting, besloten vennootschap of VOF worden aangevraagd?

Ja, dat kan.

Hoe gaat het verder na het invullen van het formulier?

Nadat het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijbehorende documenten door ons is ontvangen, wordt jouw aanvraag zowel financieel als inhoudelijk beoordeeld.

Wat houdt de beoordeling in?

Wij beoordelen de (financiële) haalbaarheid van je plan aan de hand van de gevraagde documenten die je aanlevert. We kijken in eerste instantie of het bestedingsdoel van de lening aansluit bij de culturele werkzaamheden van je beroep of bedrijf. De financiële aspecten van het plan beoordelen we op drie onderdelen:

  • De financiële en zakelijke aspecten van het project (of de investering).
  • De financiële en zakelijke kwaliteiten van de aanvrager(s), waaronder een toetsing bij BKR.
  • De zekerheden en financiële terugvalopties.

In sommige gevallen kunnen we om aanvullende informatie vragen.

Hoe wordt de beroepsmatigheid getoetst?

Wij beoordelen of je beroepsmatig werkt. Wij onderzoeken de beroepsmatigheid aan de hand van opleiding, inkomen, productie, presentatie en positie. Indien van toepassing wordt een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bij jou opgevraagd. Om in aanmerking te komen voor een lening moet je een professionele kunstopleiding hebben afgerond. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan moet je aantoonbaar minimaal drie jaar professioneel werkzaam zijn als kunstenaar.

Een culturele organisatie dient aantoonbaar bedrijfsmatig en professioneel te opereren in de cultuursector.

Wat is Bureau Kredietregistratie (BKR) en waar vraag ik dat aan?

Voordat een aanvraag een lening wordt beoordeeld, wordt er getoetst bij het Bureau Krediet Registratie. Dit is een standaardprocedure die altijd wordt toegepast als iemand een lening aanvraagt. Het Bureau Krediet Registratie informeert over het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland. Je moet zelf de BKR toets aanvragen (bij jouw bank) en het resultaat van de toets met je aanvraag meesturen. Meer informatie over BKR en uitleg over hoe je deze kunt aanvragen.

Houdt een negatieve BKR-registratie in dat mijn aanvraag wordt afgewezen?

Ja. Met een negatieve BKR-registratie krijg je geen lening, tenzij het gaat om foutieve achterstandsmelding.

Moet ik voor elke leningaanvraag een ondernemingsplan indienen?

Nee, voor leningen tot € 10.000,- hoeft geen ondernemingsplan (of businessplan) te worden ingediend. Wel moet je laten zien dat de lening is bestemd voor duurzame investeringen in (de uitoefening van) je beroepspraktijk (het bestedingsdoel) en moet je aantonen het krediet af te kunnen lossen. Culturele instellingen moeten een dekkingsplan inleveren waarin staat wat het plan is voor het verwerven van inkomsten voor het betalen van rente en aflossing (het dekkingsplan). Voor leningen boven de € 10.000,- is het ondernemingsplan wel onderdeel van de aanvraag.

Hoe gaat verder nadat je aanvraag is goedgekeurd?

Als jouw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvang je van ons een leenovereenkomst en een incassomachtiging en, indien van toepassing, zekerheidsdocumenten. Deze documenten moet je ondertekenen en terugsturen naar ons. Na ontvangst van deze documenten wordt de lening aan jou uitbetaald en wordt gestart met de automatische maandelijkse incasso's. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op jouw bankrekening staat. Eventuele kosten voor incassoprocedures, door het niet nakomen van deze verplichting, komen voor jouw rekening.

Is het mogelijk om een lening vervroegd af te lossen?

Ja, dat is mogelijk. Neem voor hiervoor contact met ons op.

Wat gebeurt er als ik niet kan terugbetalen?

De rente en aflossingen moeten in alle gevallen worden betaald. Als er onverhoopt problemen dreigen te ontstaan, wordt in gezamenlijk overleg gezocht naar een oplossing. In uitzonderlijke gevallen kan tijdelijk uitstel van betaling worden overeengekomen. Daarbij wordt de schuld echter niet kwijtgescholden.

Dossier cultuurleningen

Ben je op zoek naar algemene informatie over wat een cultuurlening inhoudt, waar je het voor kan inzetten en waar je op moet letten? In het Dossier cultuurleningen is deze informatie en inspiratie gebundeld.

Bekijk het dossier hier.

Adobe Stock 245492009 jonge fotograaf en profil rode kabel 2000x1334

Culturele Financieringswijzer

Naast een lening zijn er talloze andere mogelijkheden voor financiering of het genereren van geldbronnen binnen de culturele en creatieve sector. Op onze Culturele Financieringswijzer vind je een overzicht van alle financieringsopties voor jouw project, product of onderneming.

Doorloop het stappenplan voor een financieringsadvies passend bij jouw situatie als kunstenaar, creatief maker of culturele organisatie.

Ga naar de Culturele Financieringswijzer.

Nieuwsbrief Persbericht In The Mix

Tips en links

Welke overwegingen er komen kijken bij het aangaan van deze financiële verplichting? Of wil je weten wat lenen in de praktijk voor je kan opleveren? Bekijk dan eens deze artikelen.