Ons advies voor Structurele inkomsten

  • Mijn organisatie wil structurele inkomsten

Start opnieuw

De organisatie waarin je werkt, wil structureel geld verdienen. Zodat je niet meer voor elk project opnieuw financiering hoeft te regelen, en je een stabiele financiële basis legt. Zo heb je meer zekerheid dat projecten kunnen doorgaan. Daarnaast is het dan minder risicovol om te investeren, zoals in productiemiddelen of een nieuwe locatie. Maar hoe kom je aan structurele inkomsten? We helpen je graag vooruit!

Op weg naar structurele inkomsten

Er zijn verschillende manieren waarop je organisatie structureel geld kan verdienen. Je kunt met een eigen verdienmodel commerciële inkomsten ontvangen. Maar je kunt ook een meerjarige subsidie aanvragen, of met een stakeholder afspreken om voor langere tijd te gaan samenwerken.

1 - Verdienmodel

Met een goed verdienmodel werk je toe naar structurele inkomsten. Dan hoeft je organisatie niet meer continu op zoek te gaan naar financiering voor projecten, en heb je misschien helemaal geen extra financiering meer nodig. Bijvoorbeeld omdat je uiteindelijk voldoende inkomsten ontvangt uit de ticketverkoop, of de verkoop van jullie producten en diensten. Je organisatie kan ook een eigen horecagelegenheid of winkel inrichten. De inkomsten die je hiermee genereert, kun je gebruiken voor de organisatie als geheel.

Meer weten over het maken van een verdienmodel? Lees verder in het dossier Verdien- en businessmodel

Heeft je organisatie een eigen verdienmodel met commerciële inkomsten, en wil je daarnaast een meerjarige subsidie aanvragen? Dan kun je een aparte B.V overwegen voor deze inkomsten. Door ze te scheiden van jullie andere inkomsten uit het culturele programma, zien subsidieverstrekkers op welke manier hun geld bijdraagt aan de organisatie. En hoeveel de commerciële inkomsten opleveren voor jullie programma. Daarnaast is het met een aparte B.V. minder erg voor je organisatie als de commerciële inkomsten plotseling stoppen.

2 - Meerjarige subsidie

Passen de activiteiten van je organisatie in een landelijk, provinciaal of gemeentelijk cultuurbeleid? Of bij de doelen van een privaat fonds? Dan kun je soms een meerjarige subsidie of bijdrage aanvragen. Deze financiering is meestal voor twee tot vier jaar, en vormt dus een goed fundament voor structurele inkomsten. Je vindt de meerjarige subsidie in twee vormen:

Voor de organisatie

Meerjarige subsidies die je organisatie als geheel ondersteunen, zijn meestal van de overheid. Op landelijk niveau is dat de vierjarige BIS, die je aanvraagt bij de Raad voor Cultuur. Bij gemeentes en sommige provincies is dat vaak een subsidie uit een Kunsten- of Cultuurplan. Je kunt deze regelingen vinden op hun websites.

Voor een specifiek cultureel programma

Heb je geld nodig voor een programma dat een jaar of langer duurt? En dat bijvoorbeeld uit meerdere projecten bestaat? Dan kun je bij verschillende rijksfondsen een subsidie aanvragen. Kijk op de informatiepagina over Cultuurfondsen van de rijksoverheid. Daarnaast kunnen ook private fondsen bereid zijn om jullie culturele programma voor een lange tijd financieel te ondersteunen.

De meeste meerjarige subsidies worden ruim van tevoren aangekondigd. Je kunt je dus tijdig verdiepen in de uitgangspunten van de regeling. En waar de aanvraag aan moet voldoen. Ook vind je op websites vaak heldere informatie over de gehele procedure.

Hoe vraag je een meerjarige subsidie aan?

Een subsidieverstrekker wil weten wie je bent, wat je organisatie gaat doen met het geld en wat jullie missie is. Onderdeel van de aanvraag is daarom ook jullie beleidsplan voor de lange termijn. Niet alleen belangrijk voor de financier, maar ook voor je organisatie: twee vliegen in een klap! Vergeet ook niet de volgende punten in je aanvraag:

  1. Vermeld de trackrecords van je organisatie. Dat zijn de dingen die jullie in het verleden hebben gedaan, bijvoorbeeld geslaagde projecten of een succesvolle investering. Soms vraagt een financier ook dat je een begroting laat zien van een ‘referentiejaar’, een jaar dat maatgevend is voor andere jaren.
  2. Leg uit hoe jullie organisatiestructuur eruitziet en welke competenties jullie in huis hebben. Financiers willen zeker weten dat hun geld in de juiste handen is. Bekijk de Governance Code Cultuur voor meer informatie over goed bestuur en toezicht in de cultuursector.
  3. Vertel wat jullie visie is voor de komende jaren. Die gaat over jullie activiteiten en programmering, maar ook over het opleiden van werknemers, samenwerking met andere partijen of een versterking van het bestuur.
  4. Laat zien waarom je organisatie onderscheidend is vergeleken met andere culturele organisaties. Je hebt veel concurrentie, dus het is van belang om ‘boven het maaiveld’ uit te steken.

Vaak kun je vooraf of tijdens de aanvraag langskomen om jezelf en de organisatie te presenteren. Doe dit vooral: hoe beter een subsidieverstrekker jullie kent, des te groter je kansen worden.

Eindverantwoording meerjarige subsidie

Als een financier jullie een meerjarige subsidie heeft toegezegd, ben je nog niet klaar. Tijdens en aan het einde van de rit moet je namelijk een overtuigende eindverantwoording maken. Je laat bijvoorbeeld een jaarrekening en jaarverslag zien. Soms moet je een accountantsverklaring geven, die specifieke vragen van de financier beantwoordt. Verdiep je dus goed in de eisen voor de eindverantwoording.

3 - Langdurige samenwerking

Naast een verdienmodel en een meerjarige subsidie, kun je ook kijken of je kunt gaan samenwerken met een stakeholder. Dat is iemand die belang heeft bij jullie succes en daar misschien financieel aan wil bijdragen. Je kunt bijvoorbeeld een meerjarig contract afsluiten met een sponsor, leverancier of de verhuurder van jullie ruimte. En daarmee de kosten verlagen. Zo’n samenwerking kan voor beide partijen van waarde zijn: een win-win dus! Verdiep je in de stakeholders van je organisatie om hun belangen te ontdekken. Kijk waar de vertrouwensband al sterk is. Het helpt ook om een zorgvuldige stakeholderanalyse te maken. Gebruik hiervoor de tool Stakeholderanalyse.

Heb je advies nodig?

Wil je sparren over een goed verdienmodel? Of advies over hoe je het beste een meerjarige financiering aanvraagt? Kom dan vooral bij Cultuur+Ondernemen langs voor een oriëntatiegesprek. We helpen je graag vooruit.

Susanne Moed

Susanne Moed

Projectleider financieren