Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Goed bestuur en toezicht

Besturen

Er vindt een verandering plaats van overheidsfinanciering naar een mix van publieke en private middelen. Dat is best complex. Het belang van goed bestuur neemt daardoor alleen maar toe.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur bestaat uit negen principes. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Lees meer over de Governance Code Cultuur.  

Tot en met 31 december 2018 is deze versie van de Code nog van toepassing op de verantwoording voor 2018.
De Governance Code Cultuur 2019 vind je hier.

Zelfevaluatiescan
De Zelfevaluatiescan is een online tool die jou helpt bij de evaluatie van het bestuur of raad van toezicht. Hoe functioneert jouw bestuur of raad van toezicht en hoe werk je samen met elkaar en met bijvoorbeeld de stakeholders? De uitkomst van de scan geeft je handvatten ter voorbereiding van de evaluatiebijeenkomst.  

Werving+Search
Wij ondersteunen organisaties in de kunst- en cultuursector in het vervullen van vacatures in de Raad van Toezicht. Dit bieden we op maat aan.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht