Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Goed bestuur en toezicht

Besturen

Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur bestaat uit acht principes. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Lees meer over de Governance Code Cultuur.  

De huidige Code is geldig vanaf 1 januari 2019. De Governance Code Cultuur 2014 is van toepassing op de verantwoording over 2018.

Zelfevaluatiescan 

De Zelfevaluatiescan is een online tool die jou helpt bij de evaluatie van het bestuur of raad van toezicht. Hoe functioneert jouw bestuur of raad van toezicht en hoe werk je samen met elkaar en met bijvoorbeeld de stakeholders? De uitkomst van de scan geeft je handvatten ter voorbereiding van de evaluatiebijeenkomst.  

Werving+Search
Wij ondersteunen organisaties in de kunst- en cultuursector in het vervullen van vacatures in de Raad van Toezicht. Dit bieden we op maat aan.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht