Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Jaarverslag 2022 - Werken aan Waarde

In ons Jaarverslag beschrijven we onze activiteiten en prestaties van 2022. Daarnaast geeft het inzicht in onze financiën, organisatie en manier van werken van dat jaar. Het geeft verder weer hoe ons bestuur en toezicht is geregeld en de raad van toezicht doet verslag. Ook werpen we alvast een blik op de toekomst.

2022 begon in lockdown. Pas in maart vervielen de laatste beperkende maatregelen. Het was een jaar van voortdurende onzekerheid. De culturele en creatieve sector was verzwakt door corona en de financiële weerbaarheid was laag. De reserves waren op en het publiek keerde nog niet massaal terug. De inflatie en de energiecrisis kwamen daar nog bovenop. Veel zzp’ers verlieten de sector. In een toch al krappe arbeidsmarkt zorgde dat voor grote problemen.

Opmaak van de voorkant van Jaarverslag 2022, met als titel Werken aan Waarde. Op de ongevoegde foto staat links een gitaarspeler en rechts een zangeres. Beiden in een roodkleurig pak.
Foto: Sylvia Kreusch - MOMO festival 2022 © Melanie Marsman. Opmaak Jaarverslag: Studio Anne van Geffen

Maar de tegenslagen zorgden ook voor creativiteit en vernieuwing. In de hele sector zagen we cultureel ondernemers kansen pakken en flexibel zijn. Ze pasten hun werkwijze aan, vernieuwden hun aanbod en zochten naar nieuwe manieren om hun publiek te bereiken én hun plannen te financieren.

Zelf zijn we ook gegroeid. We hebben onze kennis uitgebreid zodat we onze doelgroepen beter kunnen helpen. We werkten intensief samen met onze vaste samenwerkingspartners, maar gingen ook samenwerkingen aan met nieuwe partners. En we bereikten nieuwe doelgroepen, waardoor we meer culturele organisaties en zelfstandigen konden versterken op het gebied van financiering en ondernemerschap.

2022 was ook het jaar van een groeiend aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in onze sector. We voedden bestuurders en toezichthouders met informatie over een veilige werkplek, en voorzagen ze van handvatten om het onderwerp te bespreken in hun eigen organisaties.

We werkten aan veranderingen in het ecosysteem van cultuur: dat beleid ondernemerschap steunt en stimuleert, dat financieringsproblemen worden gesignaleerd en samen wordt bijgedragen aan oplossingen.

We sloten het jaar af met een positief exploitatiesaldo van € 180.522, hiervan is na bestemmingen € 6.089 toegevoegd aan de algemene reserve.