Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Impactmeting in de cultuursector

Impact is een woord dat flink in zwang gekomen is. Je leest er over in de kranten, bladen en literatuur. Gemeenten refereren er aan bij het verwoorden van hun beleidsdoelstellingen. Wat moet de culturele sector met dit begrip? Een artikel uit de P+ Special geeft een aanwijzing.

Steeds meer financiers nemen het woord in de mond, noemen zich ‘impact-financiers’. En het komt zelfs terug in de benaming van financiering, zoals de ‘social impact bond’.

Het woord impact suggereert een mate van tastbaarheid: dat je kwalitatief kan benoemen wat de impact van een activiteit is geweest of zelfs objectief kan meten wat de impact is geweest. Veel van de culturele initiatieven komen voort uit een intrinsieke behoefte en drive. Is dat de reden dat de culturele sector wat huiverig lijkt te staan ten opzichte van metingen van de impact van cultuur?

In het artikel ‘Inspiratie kun je meten’ uit de P+ Special Impact van de culturele sector, stelt het Impact Centre Erasmus dat de impact van culturele activiteiten wel degelijk te meten is. En dat zulke cijfers zelfs aantoonbaar kunnen bijdragen aan de verrijking van mens en maatschappij. In het artikel komen diverse partijen aan het woord. Cultuur+Ondernemen werkte eraan mee. “Cultuurmakers en instellingen beseffen zich niet altijd welke (maatschappelijke) effecten ze nog meer realiseren. Ze nemen dat niet altijd in hun scope mee. Daar ligt potentieel om te benutten”, beoogt Alexander Ramselaar, als adviseur verbonden aan Cultuur + Ondernemen.

In haar financieringspraktijk ziet Cultuur+Ondernemen het vraagstuk van impact vaak de revue passperen, al dan niet onder de naam van impact. ‘Wat doe je Waarom voor Wie’ is een veel voorkomende en terugkerende vraag die makers en culturele instellingen zich (moeten) stellen om financiers te overtuigen hun ideeën of projecten te willen financieren. Een essentiele stap dus bij het samenstellen van je financieringsmix stellen. In de Culturele Financieringswijzer, die in juni 2019 door Cultuur+Ondernemen gelanceerd is, vind je meer informatie en tools om die stap in je eigen praktijk te zetten.