Skip naar content
Skip naar content

Ervaringsverhaal Herpositionering zorgt voor vertrouwen bij Amsterdam Roots Festival

Danka van Dodewaard nam in 2016 het stokje over als directeur van Amsterdam Roots Festival. Vernieuwing, actualisering en professionalisering staan sindsdien bovenaan haar to-dolist. Ook in artistiek opzicht vond een transitie plaats. Een adviestraject bij Cultuur+Ondernemen hielp bij de herpositionering van het festival.

Over de geschiedenis van Amsterdam Roots Festival zou je een boek kunnen schrijven. Bijna veertig jaar geleden ontstaan vanuit poppodium Melkweg, dat in die tijd deels fungeerde als jongerenhonk, en een enthousiaste programmeur reggae die het festival de afgelopen jaren runde. Sinds vier jaar is Danka van Dodewaard algemeen en artistiek directeur. Met het oog op de nieuwe kunstenplanperiode stapte ze eind vorig jaar bij Cultuur+Ondernemen binnen. Een groot deel van het festival is gratis toegankelijk, vertelt Danka. En dat moet ook zo blijven. “Toch willen we minder afhankelijk zijn van subsidies”, legt ze uit. “Dus ik wilde met een extern adviseur onderzoeken: hoe komen we tot een goede balans met onze eigen inkomsten?”

Foto van Luedji Luna, Bimhuis 2019
Optreden van Luedji Luna in het Bimhuis, 2019 © Haluk Can Yasan

Scherpe profilering

Het intakegesprek met adviseur Femke Lakerveld - in het kader van adviestraject Financieren en Ondernemen - verliep anders dan verwacht. Want wat bleek? Niet de financiering, maar het aanscherpen van de profilering van het festival verdiende eerst alle aandacht. Danka: “Dat was een eye-opener. De afgelopen jaren waren we druk met zoveel verschillende aspecten, dat we er nooit echt de tijd voor namen om dat eens goed op papier te zetten. Waar staan we nu eigenlijk écht voor?” In drie coachingsessies en via tussentijds contact scherpte Amsterdam Roots Festival haar missie en visie flink aan. “Er was meteen een ontzettend goede klik met Femke. Ze stelde scherpe vragen, prikkelde ons met nieuwe inzichten. Ze stuurde me artikelen om me verder te verdiepen. Dat gaf een goede, nieuwe energie. Ze heeft ons hier enorm mee geholpen.”

Amsterdam Roots wordt vaak nog als dat ‘wereldmuziekfestival’ gezien. Maar dat dekt de lading helemaal niet meer, vindt Danka. Het is een multidisciplinair festival over roots en identiteit. “We willen het persoonlijke verhaal van het individu centraal stellen, want daarin herkennen we elkaar. En dit verhaal wordt niet alleen meer verteld door muzikanten uit verre landen. We richten ons ook sterk op diversiteit in ons eigen land.” Dat doet het festival door Nederlandse artiesten met verschillende achtergronden uit te nodigen. Door allerlei kunstdisciplines te programmeren - naast muziek ook onder meer circus, spoken word, urban dance. Door talks en debatten te organiseren. En door te werken met jonge curatoren, die de programmering mede bepalen. Juist een extern adviseur hielp haar om het festival van een afstand te bekijken, buiten bestaande polemieken om. “Ik besefte weer: ons festival is gestoeld op verbinden, dát is onze kracht.”

Foto Amsterdam Roots Festival 2019
Bezoekers tijdens het optreden van Cüneyt Sepetçi, Roots 2019 © JM Alkmim

Wortels in diversiteit

Wat het traject met Cultuur+Ondernemen bijzonder prettig maakte, vertelt Danka, is dat het gelijk opging met schrijven van het ondernemingsplan, diversiteitsplan, activiteitenplan en de meerjaren subsidieaanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds Podiumkunsten. De adviseur hielp Amsterdam Roots Festival bij het bepalen van de belangrijkste speerpunten. “Inclusiviteit en culturele diversiteit staan nu hoog op de ambtelijke agenda. Je hoort en leest er overal over”, noemt Danka als voorbeeld. “Terwijl: voor ons is dat altijd al onderdeel geweest van ons ondernemerschap. We hébben een divers personeelsbestand. We zijn inclusief in programmering en publiek. Maar omdat dat voor ons logisch is, legden we daar in onze plannen en aanvragen weinig nadruk op. Dat inzicht krijg je alleen als iemand van buiten de organisatie meeleest of - denkt. Met een frisse blik.”

Stevig plan

Inmiddels is de meerjaren aanvraag ingediend, en wacht Amsterdam Roots Festival op de uitkomst. Hoe kijkt Danka terug op het adviestraject bij Cultuur+Ondernemen? “Ik had van tevoren niet gedacht dat het zó interessant, zó vruchtbaar zou zijn”, vertelt ze enthousiast. “Ik denk er nu over om nog een adviestraject te doen, maar dan meer gericht op de zakelijke kant van onze organisatie.” Het verhaal, de missie en visie van het festival - eigenlijk zijn ze nooit af, vervolgt ze. “Dat maakt het interessant. We zitten nu in een goede flow om de beweging die we hebben ingezet door te trekken. Bijvoorbeeld naar een goed marketingverhaal.” Terugkijkend naar vier jaar geleden, toen Danka voor het eerste een meerjaren subsidieaanvraag schreef, is ze nu zekerder van haar zaak. “Het is gewoon een stevig plan, het zit echt goed in elkaar. En het staat voor wat wij zijn. Net zoals ons ondernemingsplan, diversiteitsplan en activiteitenplan. Natuurlijk blijft er altijd werk aan de winkel. Maar we treden de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”

Foto van Amsterdam Roots Festival 2019
Optreden tijdens Roots Open Air, 2019 © Haluk Can Yasan

Helaas raken we er inmiddels aan gewend. Festivals gaan in de zomer van 2020 niet door. Dat geldt ook voor het Amsterdam Roots Festival. Hoe gaan ze hiermee om?

“Het was natuurlijk wel even een klap. Ook voor ons. Hoe nu verder? We hebben besloten van 25 tot en met 28 juni een vierdaags online programma te organiseren. Het draait daarbij meer om onze boodschap, bewustwording. Waarschijnlijk gaan we één concert streamen. Maar de hoofdmoot bestaat uit talks en korte performances. Gesprekken over identiteitsdenken, over opgroeien in verschillende culturen. En dat vanuit een positieve benadering. Want dat is waar we voor staan. Ook in deze vreemde tijd.”

Adviseur Femke Lakerveld:

“Het was erg dankbaar om het Amsterdam Roots Festival te begeleiden, omdat ze open stonden voor een veranderslag. Vanwege alle fondsendeadlines fungeerde het traject bovendien een beetje als een snelkookpan; ze hebben enorm veel gedaan gekregen in een korte tijd. Hun keuze het persoonlijke verhaal centraal te zetten in de programmering, vind ik sterk. Hierin herken je elkaar en word je makkelijk geraakt. Het benadrukt wat we gemeenschappelijk hebben, wat natuurlijk prachtig is op een festival dat zo divers is als het aantal bezoekers dat er rondloopt.”