Skip naar content
Skip naar content

Ervaringsverhaal Goed werkgeverschap staat voorop bij dansgezelschap De Stilte

Bredaas gezelschap De Stilte maakt dansvoorstellingen voor kinderen met professionele kunstenaars. Zakelijk directeur Jan Baanstra leende voor het gezelschap via Cultuur+Ondernemen in totaal € 55.000, opgedeeld in twee leningen: een Talentlening van € 40.000 en een Brabantse cultuurlening voor het resterende bedrag van € 15.000.

Stichting De Stilte, Bosch in bed
Stichting De Stilte, Bosch in bed

Waarom twee leningen?

‘Het gat in mijn begroting was 55 duizend euro. Vanuit een Talentlening (de talentlening is inmiddels opgegaan in de cultuurlening) kan maximaal 40 duizend euro verstrekt worden. En ik wist dat ze bij het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur ook leningen verstrekken. Vandaar de combinatie van die twee leningen. Bovendien is het risico op deze manier gespreid.’ Cultuur+Ondernemen is van beide leenfaciliteiten de initiatiefnemer en kan zo ook voor de combinatiefinanciering tot een integrale beoordeling komen.

Stichting De Stilte gebouw
Stichting De Stilte gebouw

Waar was het geld voor nodig?

‘Het is een vrij technisch verhaal. De Stilte krijgt structurele ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten, in het kader van het Kunstenplan. Dat loopt steeds vier jaar. In het eerste kwartaal van 2013 kregen we een voorschot op de subsidie, zodat we meteen genoeg middelen hadden. Dat voorschot werd in het laatste kwartaal van 2016 verrekend, waardoor we in die periode geen geld uitgekeerd kregen. Onze begroting was wel sluitend, maar we hadden geen liquiditeit. Ik had dus een gat wat betreft het uitbetalen van lonen. Toch wilde ik de continuïteit voortzetten. Niet dat gat oplossen met freelanceconstructies, maar blijven werken met contracten. Goed werkgeverschap is bij ons heel belangrijk, daar gaan we niet op beknibbelen.’

Tenslotte: hoe heb je de aanvraagprocedure ervaren?

‘De dialoog was veel sterker dan bij het aanvragen van een subsidie. Daar is er een commissie, die toetst je plan op afstand. Hier gaat het om een incident, wordt er veel meer naar de technische kanten gekeken. De procedure was relatief eenvoudig. Ik kreeg aan het einde wel een dik contract dat ik moest tekenen, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat er veel restricties waren. Wel dat er vertrouwen was. Het contact met de adviseur van Cultuur+Ondernemen was verfrissend, heel anders dan wat ik me zou voorstellen van een bank. Ik kon goed terecht met mijn vragen, kreeg heel vriendelijk én professioneel antwoord. Het was duidelijk te merken dat de adviseur verstand van zaken had door eerder werk voor een bank. Het advies heeft me verrijkt. Het was een nieuwe ervaring, ik ken nu de mogelijkheden, dat is prettig.’

Wie een cultuurlening verkrijgt, moet die ook weer terugbetalen.