Skip naar content
Skip naar content

Nieuws cultuurleningen een positieve boost voor cultureel en creatief ondernemers

De cultuurlening en cultuurlening Plus zijn geëvalueerd door Blueyard. Voor de evaluatie vertelden leningnemers over hun ervaring.

Drie hoogtepunten uit het rapport:

Fijne persoonlijke begeleiding
Aanvragers beoordelen de persoonlijke begeleiding erg positief. Dat geldt vooral bij aanvragers die minder financiële kennis hebben. Een lening krijgen beperkt zich niet alléén tot de verstrekking van een bedrag. Leningnemers zeggen: het aanleveren van cijfers, de persoonlijke coaching en een format geven meer grip op de zaak.

Dat leidde tot meer zelfvertrouwen en motivatie om door te gaan.

Veel artistieke vrijheid
Afnemers van de leningen ervaren veel artistieke vrijheid, wat de kwaliteit van hun projecten verbetert.

Vergeleken met het ‘geefgeld’ van subsidies is lenen veel duidelijker: een overeenkomst die meer op basis van gelijkwaardigheid is gebaseerd.

Positief effect op netwerk
Het is belangrijk om ook anderen aan je kant te krijgen voor je culturele- of creatieve project. Je ontwikkelt je netwerk door de cultuurlening en het adviestraject. De onderzoekers:

Het positieve effect op hun organisatie werd vaak genoemd, ofwel omdat zij zelf zakelijker met hun klanten, financiers en leveranciers omgingen, ofwel omdat andere financiers meer vertrouwen in de ondernemer kregen op basis van de ondersteuning van Cultuur+Ondernemen.


Meer weten over lenen? Vraag een gratis oriëntatiegesprek aan of dien meteen een aanvraag in.

Bekijk hier het hele evaluatierapport