Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Artikelen over stapelfinanciering en revolverende fondsen

Uitgave 121 van de Boekmanstichting draait volledig om financiering van kunst en cultuur. Onderwerpen als publieke en private bronnen, fair pay en kunstprijzen als subsidie komen aan bod. In deze editie ook twee bijdragen vanuit Cultuur+Ondernemen. Fondsmanager Roelof Balk schrijft over revolverende fondsen, adviseur Alexander Ramselaar over stapelfinanciering. Hun artikelen zijn hieronder te lezen als PDF.

Boekman, Uitgave 121
Boekman 121
Naast onderkenning van het fenomeen gestapeld financieren zou een [...] samenwerking tussen financiers in de culturele sector een logische stap zijn


Het complexe én kansrijke speelveld van cultuurfinanciering: de case van de dubbele stapelaars

Stapelfinanciering, waarbij verschillende financierings vormen worden gecombineerd, is een nauwelijks onderkend fenomeen in de culturele sector. Het maakt het speelveld van cultuurfinanciering complexer, maar biedt ook kansen. Door Alexander Ramselaar.

Met de resultaten van de afgelopen jaren en de toegezegde bijdragen van de minister is het vliegwiel van revolverend financieren in de kunst­ en cultuursector in beweging gebracht.

Ronddraaiend geld voor kunst en cultuur: revolverende fondsen

De kunst­ en cultuursector heeft subsidies nodig om activiteiten te bekostigen die de markt niet kan opbrengen. Maar subsidies zijn beperkt beschikbaar. De Raad voor Cultuur wijst in het advies Financiering van cultuur (Raad voor Cultuur 2019) op de aanvullende mogelijkheden die een revolverend fonds kan bieden. Hoe werkt het? Is er binnen de sector al ervaring mee? Wat zijn de perspectieven? Door Roelof Balk.

Boekman #121: financiering van kunst en cultuur is hier te bestellen