Skip naar content
Skip naar content

Overzicht Besturen

Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur bestaat uit acht principes. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Lees hier meer over de Governance Code Cultuur.
Heb je een specifieke vraag over de Code, een kwestie van belangenverstrengeling, je rol als toezichthouder of een ander governance-onderwerp? We helpen je graag. Vraag hier een vrijblijvend oriëntatiegesprek aan.

Zelfevaluatiescan

De Zelfevaluatiescan is een online tool die jou helpt bij de evaluatie van het bestuur of raad van toezicht. Hoe functioneert jouw bestuur of raad van toezicht en hoe werk je samen met elkaar en met bijvoorbeeld de stakeholders? De uitkomst van de scan geeft je handvatten ter voorbereiding van de evaluatiebijeenkomst.

Leergangen voor toezichthouders

In samenwerking met verschillende partners organiseert Cultuur+Ondernemen opleidingen voor toezichthouders in de cultuursector. Lees hier meer over deze opleidingen.