Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Jaarverslag 2016

Cultuur+Ondernemen is het kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Wij ondersteunen culturele organisaties, kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten, op het terrein van ondernemerschap, financieren en goed bestuur.

Het jaarverslag 2016 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het directieverslag, het verslag van de raad van toezicht en het financieel verslag over 2016.
  • Ons activiteitenprogramma voor 2016 bestond uit drie deelprogramma’s: Nieuwe manieren van financieren, Beter besturen en Leren nieuwe waarde te creëren. Cultuur+Ondernemen werkte afgelopen jaren aan het programma Ondernemerschapsondersteuning in de cultuursector, één van de speerpunten van het beleid van de minister van OCW.
  • Persoonlijke verhalen zijn een grote inspiratiebron. Hoe ervaren de gebruikers onze activiteiten? Lees de klantverhalen.
Jaarverslag 2016